BNPP

Nederlandsche Centrale voor Practische Werkverruiming en Hulpverleening

Ondertitel:
waarin opgenomen Om en op de Heide, maandblad voor de Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
jan. 1934-dec. 1939 (26, nr. 1-31, nr. 12)
Eigenaar:
Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending en Nederlandsche Centrale voor Practische Werkverruiming en Hulpverleening
Uitgever:
Js. Bootsma, 's-Gravenhage
Drukker:
Js. Bootsma, 's-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.J. Barendsen: jan. 1934-mrt. 1939 (26, nr. 1-31, nr. 3)
J.D. van Kettwich Verschuur: mrt. 1939-dec. 1939 (31, nr. 3-31, nr. 12)
M. van Aalst-van Haeren: mrt. 1939-dec. 1939 (31, nr. 3-31, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Practische Hulp, waarin opgenomen Om en op de Heide
NB. De Nederlandsche Vereeniging landkolonisatie en inwendige zending en (later) De Nederlandsche Centrale voor Practische Werkverruiming en Hulpverlening gaven van 1909 tot 1939 de volgende periodieken uit: - Maandblad der Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending, 1909-1927 (1, nr. 1-19, nr. 12), waarvan de jaargangen 9 en 10 (1917/18 en 1918/19) verschenen onder de titel Ons Heidewerk - Om en op de Heide, maandblad van de Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending 1924-1925, (in deze bibliografie Om en op de Heide I) hetgeen per 1 jan. 1926 wordt opgenomen in eerdergenoemd Maandblad der Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending
- Om en op de Heide, driemaandelijksch orgaan van de Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending 1928-1930, (in deze bibliografie Om en op de Heide II)
- Practische hulp, waarin opgenomen Om en op de heide, 15 jan. 1931-1933
- Nederlandsche Centrale voor Practische werkverruiming en Hulpverleening, 1934-1939
Autopsie:
PBF cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-