BNPP

het Nederlandsche Diakonaat

Ondertitel:
maandblad gewijd aan den arbeid der dienende liefde. Uitgegeven door de conferentie van Nederlandsche Diakonessenhuizen, behoorende tot den Kaiserswertherbond
1928 (29): tijdschrift gewijd aan den arbeid der dienende liefde. Uitgegeven door de conferentie van de Nederlandsche Diakonessenhuizen, behoorende tot den Kaiserswertherbond
1931 (32): tijdschrift gewijd aan den arbeid der dienende liefde. Uitgegeven door den Bond van Nederlandsche Diakonessenhuizen, behoorende tot den Kaiserswertherbond
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
1900-1935 (1-36)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Drukkerij van het doorgangshuis Hoenderloo
1901 (2): De Naamloze Vennootschap "Egeling's boekhandel", Amsterdam
1910 (11): Drukkerij van het doorgangshuis Hoenderloo
1916 (17): J.M. Bredée's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij Rotterdam
1917 (18): Drukkerij Stichting Hoenderloo
Drukker:
1910 (11): Drukkerij van het doorgangshuis Hoenderloo
1916 (17): J.M. Bredée's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij Rotterdam
1917 (18): Drukkerij Stichting Hoenderloo
Plaats van Uitgave:
Hoenderloo
1901 (2): Amsterdam
1910 (11): Hoenderloo
1916 (17): Rotterdam
1917 (18): Hoenderloo
Frequentie:
1910 (11): 1 x p/m
1928 (29): 4 x p/j
Omvang:
1910 (11): IV
1916 (17): III
1918 (19): II
1920 (21): III
1923 (24): II
1935 (36): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,25 p/j
Foto's:
alleen 2 x in 1910
Tekeningen:
-
Redactie:
J.P.G. Westhoff(hoofdredacteur): 1900-1906 (1-7)
S.C.A. Elout van Soeterwoude: 1900-1901 (1-2)
D. Disselhoff: 1900-1901 (1-2)
A. Voorhoeve: 1900-1909 (1-10)
J.L.Zegers: 1900- 1906 (1-7)
A.M. Knottnerus: 1901-1928 (2-29)
J.L. Zegers (hoofdredacteur): 1907-1920 (8- 21)
H.H. Barger: 1910-1928 (11-29)
J. Groeneweg: 1910-1913 (11-14)
Th. Isaachsen: 1907- 1916 (8-17)
F. Kampstra: 1903-1913 (4-14)
A.J. Roozemeyer: 1910-1936 (11-37)
G. Barger Ezn: 1913-1920 (14-21)
J.H. Gunning JHzn: 1914 (15)
P. Blaauw: 1916-1923 (17-23)
B. ten Kate: 1915-1921 (16-22)
C.J. van Paassen: 1915-1918 (16-19)
J.C. Schröder: 1916-1928 (17-29)
H.A.C. Snethlage: 1914-1928 (15-29)
W.H. de Bode: 1921-1928 (22-29)
F. Postma: 1923-1928 (24-29)
C.F. Schoch: 1928-1933 (29-34)
G. Royer: 1928-1936 (29-37)
O. Norel Jzn: 1932-1936 (33-37)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
Bij de start van Het Nederlandsche Diakonaat in 1900 wordt vermeld dat uitgave van de bladen Het Diakonaat en Maandblad der Luthersche Diakonessen-Inrichting zal worden gestaakt
inderdaad hield Het Diakonaat op te verschijnen, maar het Maandblad der Luthersche Diakonessen-Inrichting niet.
Autopsie:
KB: 1910-1913 (11-14), 1916-1918 (17-19), 1920-1924 (21-25), 1928-1935 (29-36)
UvA: 1900-1909(1-10), 1914-1915(15-16), 1919(20)
1925, nr.6(26, nr.6);
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-