BNPP

Nieuw Leven

Ondertitel:
volksblad voor stad en dorp
jan. 1938 (51, nr. 1): Vrijzinnig-godsdienstig weekblad voor stad en dorp
2 aug. 1941 (54, nr. 31): Orgaan van de Vereniging "Nieuw Leven" ter bevordering van het Vrijzinnig Christelijke Geloof
9 nov. 1946 (59, nr. 19): Veertiendaags blad in vrijzinnig-christelijken geest
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1 jan. 1888-1950 (1, nr. 1-63, zn)
Eigenaar:
Nederlandse Protestanten Bond en de Vereniging tot verspreiding van Stichtelijke Blaadjes
Uitgever:
O. Rommerts, Coöperatieve Handelsdrukkerij te Leeuwarden
1913: Bestuur Vereniging Nieuw Leven
Drukker:
Coöperatieve Handelsdrukkerij, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
1 x p/w
1946: 1 x p/2w
Omvang:
II
1946: III
Formaat:
C
Oplage:
10000
1909 (22): 25000
Prijzen:
1,30 p/j
1918 (31): 1,60 p/j
1946 (59): 3,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H. Vrendenberg Czn.: jan. 1888-dec. 1925 (1, nr. 1-39,nr. 52)
J.H. de Muinck Keizer: jan. 1913-jan. 1925 (26, nr. 1-38, nr. 1)
P. Cannegieter: jan. 1925-1939 (38, nr. 1-52)
Medewerkers:
J.A. Bruins: 7 jan. 1893-jan. 1925 (6, nr. 1-38, nr. 1)
T. van der Ley: jan. 1925-nov. 1941 (38, nr. 1-54, nr. 44)
ooit als medewerker genoemd: J.N. Telders, J.W. Lieftinck
A.J. Oort
J.C. van Schagen van Soelen
H.P. de Kanter
A.W. van Wijk
W. Zaalberg
J. van den Berg
G.J. Paré
E. Laurillard
D. André de la Porte
G. van Rossum
R. Brink
Mevr. van Tricht
C. Stapert
A.J.J. Ebeling
J.A. Maronier
W.H. de Vries
G. Heringa
Speciale nummers:
8 jan. 1938 (51, nr. 2): ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van "Nieuw Leven"
Bibliografische gegevens:
niet verschenen in de periode 1 nov. 1941-9 nov. 1946 (54, nr. 44-59, nr. 19 fictief)
Autopsie:
PBF cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-