BNPP

Nieuwe Provinciale Groninger Courant

Ondertitel:
1 nov. 1962 (74, nr. 256): Protestants-christelijk dagblad voor Stad en Ommelanden
Categorie:
I/dagblad
Verschenen:
2 juli 1886-4 jan. 1965 (1, nr. 1-zj, nr. 2)
niet verschenen 1 okt. 1941-22 apr. 1945
Eigenaar:
Haan en Co., Delfzijl
29 okt. 1887: Drukkerij Jan Haan, Groningen
28 apr. 1932: Drukkerij Jan Haan NV, Groningen
1 apr. 1962: Chr. Nationale Persvereniging voor Nederland
Uitgever:
Haan en Co., Delfzijl
29 okt. 1887: Drukkerij Jan Haan, Groningen
28 apr. 1932: Drukkerij Jan Haan NV, Groningen
1 apr. 1962: Chr. Nationale Persvereniging voor Nederland
Drukker:
Haan en Co., Delfzijl
29 okt. 1887: Drukkerij Jan Haan, Groningen
28 apr. 1932: Drukkerij Jan Haan NV, Groningen
Plaats van Uitgave:
Delfzijl
29 okt. 1887: Groningen
Frequentie:
3 x p/w
1 jan. 1887(2, nr. 1): 4 x p/w
1 okt. 1888: 5 x p/w
1 juli 1911: 6 x p/w
Omvang:
IV
1887: VI
Formaat:
D
Oplage:
1893: 500
1897: 750
1900: 1500
1940: 6430
1946: 26.731
1947: 19.211
1950: 13.805
1955: 8870
1960: 8481
1963: 8496
1964: 8001
Prijzen:
1886 (1): 5,20 p/j
1901 (16): 4,40 p/j
1916 (31): 6,00 p/j
8 aug. 1921: 9,60 p/j
1945 (57): 15,60 p/j
1951 (63): 16,60 p/j
1957 (69): 26,00 p/j
1963 (75): 31,00 p/j
mei 1946 (76): 37,60 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G. Elzenga (hoofdredacteur): 2 juli 1886-30 mei 1888 (1-2)
G. Elzinga: 1 juni 1888-8 juni 1901 (2-16)
A. Brummelkamp jr. (hoofdredacteur): 1 juni 1888-1 okt. 1897 (3-12)
M.H.A. van der Valk (hoofdredacteur): 1898-apr. 1899 (13-14)
J.C. Wirtz: apr. 1899-dec. 1899 (14- 15)
J.C. Wirtz (hoofdredacteur): 1 jan. 1900-1 aug. 1905 (15-20)
J. van der Molen Tzn.: apr. 1899-1 aug. 1905 (14-20)
J. Fokkens: apr. 1899-1905 (14-20)
J.C. Wirtz (hoofdredacteur) 1 juli 1901-1 okt. 1905 (16-20)
A. Zijlstra (hoofdredacteur): 1 okt. 1905-1 okt. 1940 (20-55)
H. Kingmans (hoofdredacteur): 24 okt. 1940-1 juli 1945 (55-57)
P. Jongeling (hoofdredacteur): 1 juli 1945-apr. 1948 (57-60)
E. van Ruller (hoofdredacteur): apr. 1948-jan. 1958 (60- 70)
W.H. van den Brink (hoofdredacteur): jan. 1958-jan. 1962 (70-74)
J. de Haan (hoofdredacteur): jan. 1962-1 jan. 1965 (74-76)
Medewerkers:
slechts enkelen worden met name genoemd, meestal zonder nadere aanduiding van de periode van medewerking: H. Kingmans: 1919-1940 (34-55)
I. Stap: 1905-1917
J. Spoelstra
N. van der Veen: 1945 (57)
G. Scholtens: 1945 (57)
J. Fokkens
C. Jongeleen
J.J. Knap
P.N. Kruyswijk
A.D.R. Polman
A.W. Spiering
Speciale nummers:
6 sep. 1898: inhuldiging koningin Wilhelmina
1 mei 1909: Geboorte prinses Juliana
1 juli 1911: 25-jarig jubileum van de krant
6 sep. 1923: 25-jarig regeringsjubileum van kon. Wilhelmina
4 sep. 1948: abdicatie koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana
Bibliografische gegevens:
vv: Het Noorden 1876-1886
sgm Nieuwe Drentsche Courant en va Trouw, Noord editie
de nummering binnen de jaargangen is slechts sporadisch beschikbaar en is derhalve hier bijna geheel weggelaten
Autopsie:
Gemeente-archief Groningen: 2 juli 1886-30 sep. 1941 (1, nr. 1-56, nr. 230)
23 apr. 1945-31 dec. 1945 (zj, nr. 1-zj, nr. 200)
2 jan. 1946-4 jan. 1965 (58, nr. 1-77, nr. 1?)
Achtergrond:
-
Literatuur:
J. Tammeling: De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe. Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden (1888- 1988), Groningen 1988
Vindplaats:
-