BNPP

Om en op de Heide Om en op de Heide II

Ondertitel:
driemaandelijks orgaan der Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending
apr. 1930 (21, nr. 4): Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending en Nederlandsche Centrale voor Practische Werkverruiming en Hulpverleening
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
jan. 1928-dec. 1930 (20, nr. 1-22, nr. 4)
Eigenaar:
Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending
Uitgever:
Js. Bootsma, 's-Gravenhage
Drukker:
Js. Bootsma, 's-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Bergman: jan. 1928-dec. 1928 (20, nr. 1-20, nr. 4)
G. van Roekel: jan. 1929-dec. 1930 (21, nr. 1-22, nr. 4)
J.J. Barendsen: juni 1930-dec. 1930 (22, nr. 2-22, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Maandblad der Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending
va Practische hulp, waarin opgenomen Om en op de Heide. De Nederlandsche Vereeniging landkolonisatie en inwendige zending en De Nederlandsche Centrale voor practische werkverruiming en hulpverlening gaven van 1909 tot 1939 de volgende periodieken uit: - Maandblad der Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en Inwendige Zending, 1909- 1927 (1, nr. 1-19, nr. 12), waarvan de jaargangen 9 en 10 (1917/18 en 1918/19) verschenen odt Ons Heidewerk - Om en op de Heide, maandblad van de Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending 1924-1925, (in deze bibliografie Om en op de Heide I) hetgeen per 1 jan. 1926 wordt opgenomen in eerdergenoemd Maandblad der Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending
- Om en op de Heide, driemaandelijksch orgaan van de Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending 1928-1930, (in deze bibliografie Om en op de Heide II)
- Practische hulp, waarin opgenomen Om en op de heide, 15 jan. 1931-1933
- Nederlandsche Centrale voor practische werkverruiming en hulpverleening, 1934-1939
Autopsie:
PBF cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-