BNPP

Ons Tijdschrift

Ondertitel:
Maandblad uit en voor het leven. Met medewerking der lezers
1897 (2, nr. 1): Maandblad uit en voor het leven. Met bijdragen van A. Brummelkamp, A.J. Hoogenbirk, G. Hulsman, D.J. Karres, C.L. Laan, W. van Nes, W. van Oosterwijk Bruyn en met medewerking der lezers
dec. 1899 (3, nr. 12): Maandblad uit en voor het leven. Onder redactie van A.J. Hoogenbirk
jan. 1900 (4, nr. 1): Maandblad uit en voor het leven. Met medewerking der lezers. Onder redactie van A.J. Hoogenbirk
jan. 1905 (9, nr. 1): -
jan. 1906 (10, nr. 1): Christelijk Letterkundig Maandblad
Categorie:
II/lectuur
Verschenen:
jan. 1896-nov./dec. 1914 (1, nr. 1-19, nr. 11/12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
D.A. Daamen, Rotterdam
1909 (14): D.A. Daamen, 's-Gravenhage
Drukker:
jan. 1897 (2, nr. 1): J.J. Groen en Zn., Leiden
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
1909 (14): 's-Gravenhage
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
jan. 1903 (7, nr. 1): 3,00 p/j
jan. 1904 (8, nr. 1): 4,50 p/j, fpp 5,00 p/j
jan. 1908 (13, nr. 1): 6,00 p/j
jan. 1914 (19, nr. 1): 7,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
A.J. Hoogenbirk: jan. 1899-dec. 1907 (3, nr. 1-12, nr. 12)
L. Bückmann: jan. 1905-nov/dec. 1914 (9, nr. 1-19, nr. 11/12)
J. Lens: jan. 1905-nov/dec. 1914 (9, nr. 1-19, nr. 11/12)
G. Schrijver: jan. 1905-nov/dec. 1914 (9, nr. 1-19, nr. 11/12)
J. van der Valk: jan. 1905-nov/dec. 1914 (9, nr. 1-19, nr. 11/12)
C. Gerretson: jan. 1911-nov/dec. 1914 (16, nr. 1-19, nr. 11/12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
jaargangnummering is niet consistent: jaargang 2 loopt van jan. 1897 tot dec. 1898
jaargang 10 is 1906, jaargang 12 heeft geen datering en zal wel 1907 zijn, vervolgens is jaargang 13=1908
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
Ons Tijdschrift 1901, 5e jaargang, blz. 442: Ons Tijdschrift zal het orgaan zijn van het Christelijk Letterkundig Verbond (i.o.)
Vindplaats:
-