BNPP

Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs

Ondertitel:
1912/1913 (5): tevens Orgaan der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
1920 (13): Orgaan der Vereeniging voor Christelijke Paedagogiek
Categorie:
IV/opinie
Verschenen:
1 mei 1908-31 okt. 1944 (1, nr. 1-37, nr. 6)
Eigenaar:
1 mei 1930 (23, nr. 1): NV Dagblad en drukkerij De Standaard, Amsterdam
Uitgever:
G.M. Klemkerk, Hilversum
1 mei 1913 (6, nr. 1): Drukkerij De Standaard, Amsterdam
Drukker:
1 mei 1913 (6, nr. 1): Drukkerij De Standaard, Amsterdam
1 mei 1942 (35, nr. 1): NV Drukkerij Holland, Amsterdam
1 dec. 1942 (35, nr. 8): Drukkerij De Standaard, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Hilversum
1 mei 1913 (6, nr. 1): Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
IV
1918/1919 (11): III
1920/1921 (13): IV
1924/1925 (17): V
1926/1927 (18): IV
1932/ 1933 (25): V
1934/1935 (26): IV
1941/1942 (34): III
1942/1943 (35): II
1944 (37): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1 mei 1920 (13, nr. 1): 4,00 p/j
mei 1924 (17, nr. 1): 5,00 p/j (tevens lidmaatschap)
1929/1930 (22): geen abonnementsprijs vermeld, gratis voor leden van de Vereeniging voor Christelijke Paedagogiek, lidmaatschap 5,00 p/j
jan. 1943 (35, nr. 9): 6,30 p/j, losse nummers 0,52
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
K. van den Berg: 1 mei 1908-apr. 1933 (1, nr. 1-25, nr. 12)
A. Jonkman: mei 1908-apr. 1930 (1, nr. 1-22, nr. 12)
J.Th.R. Schreuder: mei 1908-okt. 1944 (1, nr. 1-37, nr. 6)
H.J. van Wijlen: mei 1908-okt. 1940 (1, nr. 1-33, nr. 6)
J.C. Wirtz Czn: mei 1908-apr. 1909 (1, nr. 1-1, nr. 12)
H. Bavinck: mei 1920-juli 1921 (13, nr. 1-14, nr. 3)
R. Dijkstra: mei 1920- apr. 1927 (13, nr. 1-19, nr. 12) en mei 1930-okt. 1944 (23, nr 1-37, nr. 6)
T. Oosterlee: mei 1920-juni 1922 (13, nr. 1-15, nr. 2)
T. Hoekstra: mei 1922-apr. 1933 (15, nr. 1-25, nr. 12)
W.G. van de Hulst: mei 1922-apr. 1933 (15, nr. 1-25, nr. 12)
A. Janse: mei 1922-apr. 1933 (15, nr. 1-25, nr. 12)
J. Waterink (hoofdredacteur): mei 1924-okt. 1944 (17, nr. 1-37, nr. 6)
D. Wouters: mei 1927-apr. 1936 (20, nr. 1-28, nr. 12)
D. Wouters (secretaris): mei 1933-apr. 1936 (26, nr. 1-28, nr. 12)
G. Meima: mei 1929-okt. 1944 (22, nr. 1-37, nr. 6)
A. Kuypers (secretaris): mei 1936-okt. 1944 (29, nr. 1-37, nr. 6)
S.O. Los: mei 1943-okt. 1944 (36, nr. 1-37, nr. 6)
vanaf apr. 1933 (25, nr. 12) worden in de beschikbare colofons alleen hoofdredacteur en eindredacteur vermeld
Medewerkers:
H. Bavinck: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
H. Bijleveld: mei 1908-apr. 1917 (1, nr. 1-9, nr. 12)
L. Bouman: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
A.J. Drewes: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
H.J. Emous: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
J.W. Engelkes: mei 1908-apr. 1918 (1, nr. 1-10, nr. 12)
J.H. Franken: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
W. Geesink: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
J. Gras: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1- 13, nr. 1)
F. Kalsbeek: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
A. Kloosterman: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
T. v.d. Kooy: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
L. Looyen: mei 1908-apr. 1918 (1, nr. 1-10, nr. 12)
J.J. Meyer: mei 1908-apr. 1911 (1, nr. 1-3, nr. 12)
H. Milo: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
J. v.d. Molen: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
E. van Niekerken: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
J.L. Pierson: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
J. Postmus: mei 1908-apr. 1910 (1, nr. 1-2, nr. 12)
A.J. Schreuder: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-16, nr. 12)
J.C. Sikkel: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
S. Stemerding: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
J. Strikwerda: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
W. Swijnenburg: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
J.P. Tazelaar: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
W. Uittenbogaard: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
H. Visscher: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
J. v.d. Waals: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
A. Waasdorp: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
R. van Wageningen: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
H. Weiland: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
H.A. Weststrate: mei 1908-apr. 1920 (1, nr. 1-12, nr. 12)
K. Wielemaker: mei 1908-apr. 1918 (1, nr. 1-10, nr. 12)
J.A. Wijnveldt: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
B.J. Wijnveldt: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
C. Zijderveld: mei 1908-mei 1920 (1, nr. 1-13, nr. 1)
J. Woltjer: mei 1909-apr. 1917 (2, nr. 1-9, nr. 12)
R. Kramer: mei 1909-mei 1920 (2, nr. 1-13, nr. 1)
G.F.W. Rietveld: mei 1909-mei 1920 (2, nr. 1-13, nr. 1)
S.O. Los: mei 1911- mei 1920 (4, nr. 1-13, nr. 1)
A.A. Kleyn: mei 1912-mei 1920 (5, nr. 1-13, nr. 1)
P. Oosterlee: mei 1912-apr. 1920 (5, nr. 1-12, nr. 12)
K. Brants: mei 1913-mei 1920 (6, nr. 1-13, nr. 1)
vanaf mei 1920 (13, nr. 1) worden er geen medewerkers meer vermeld
vermelding voordien in het colofon vond onregelmatig plaats
van de bovengenoemde personen wordt - tenzij anders vermeld - verondersteld dat ze tot 1920 medewerker waren
Speciale nummers:
apr. 1933 (25, nr. 12): Herdenkingsnummer
Bibliografische gegevens:
tot 1918 met bijblad Recensiebode
Autopsie:
VUA cpl
UvA: 1 mei 1922-okt. 1944 (15, nr. 1-37, nr. 6)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-