BNPP

de Poortwake

Ondertitel:
weekblad van den Bond van Gereformeerde Meisjesvereenigingen in Nederland
4 apr. 1958 (13, nr. 1): weekblad van de Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland
23 nov. 1963 (18, nr. 29): orgaan van de bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
8 apr. 1949-apr. 1993 (4, nr. 1-47, nr. 10)
Eigenaar:
Bond van Gereformeerde Meisjesvereenigingen in Nederland, Utrecht
juni 1985 (40, nr. 3): Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland, Huissen
8 dec. 1990 (45, zn): Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland, Duiven
Uitgever:
Bond van Gereformeerde Meisjesvereenigingen in Nederland, Utrecht
juni 1985 (40, nr. 3): Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland, Huissen
8 dec. 1990 (45, zn): Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland, Duiven
Drukker:
7 nov. 1975 (30, nr. 13): drukkerij Steenbergen, Zeist
1 apr. 1985 (40, nr. 1): Scholma Druk, Bedum
Plaats van Uitgave:
Utrecht
juni 1985 (40, nr. 3): Huissen
8 dec. 1990 (45, zn): Duiven
Frequentie:
1 x p/w
1 apr. 1970 (25, nr. 1): 2 x p/m
aug. 1982 (37, nr. 6): 11 x p/j
apr. 1989 (44, nr. 1): 10 x p/j
Omvang:
apr. 1949 (4): IV
1950 (5): V
1953 (8): IV
1954 (9): V
1956 (11): IV
1957 (12): V
1958 (13): IV
1959 (14): V
1962 (17) IV
1963 (18) V
1964 (19) IV
1983 (38) III
1984 (39) IV
1986 (41) III
1988 (43) IV
1989 (44) III
1992 (47): II
Formaat:
B
Oplage:
2 juli 1954 (9, nr. 13): 2548
29 juni 1962 (30, nr. 2): 2455
7 mei 1976 (31, nr. 3): 2270
mrt. 1991 (45, nr. 10): ± 1300
1992 (47): ± 220
Prijzen:
verenigingsleden 6,25 p/j, anderen 7,00 p/j
1 jan. 1951 (5, nr. 35): verenigingsleden 6,75 p/j, overigen 7,75 p/j
1 okt. 1951 (6, zn): overigen 8,00 p/j, losse nummers 0,13
2 apr. 1954 (9, nr. 1): buitenland 8,60 p/j
1 juli 1969 (24, nr. 10): 12,00 p/j, losse nummers 0,25
24 aug. 1973 (28, nr. 8): 15,00 p/j, losse nummers 0,60
1 apr. 1980 (34, nr. 17): 20,00 p/j, losse nummers 1,20
1 apr. 1991 (46): 20,00 p/j, losse nummers 3,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Bremer (secretaresse): 8 apr. 1949- 23 dec. 1955 (4, nr. 1-10, nr. 36)
T. Kunnen (secretaresse): 6 jan. 1956-11 nov. 1960 (10, nr. 37-15, nr. 29)
A. Postema (secretaresse): 18 nov. 1960-20 sep. 1968 (15, nr. 30-23, nr. 20)
L. Smids (secretaresse): 27 sep. 1968-19 dec. 1975 (23, nr. 21-30, nr. 16)
M. Gunnink (secretaresse): 9 jan. 1976-22 sep. 1978 (30, nr. 17-33, nr. 9)
E. Veldman (secretaresse): 6 okt. 1978-apr. 1993 (33, nr. 10-47, nr. 10)
H. Hoving: feb. 1993-apr. 1993 (47, n. 9-47, nr. 10)
soms worden namen van redactieleden incidenteel genoemd: M. Parmentier, T. Kok en J. Bremer: 27 apr. 1956 (11, nr. 4)
A. Anneveldt, L. Smids, M. Gunnink en T. Kunnen: 18 apr. 1975 (30, nr. 2)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
elk jaar een bondsdagnummer en een kerstnummer
28 mrt. 1952 (6, nr. 47): herdenking overlijden dr. K. Schilder
9 mei 1952 (7, nr. 7): herdenking overlijden prof. Holwerda
27 aug. 1954 (9, nr. 18): herdenking 1854-1954 Onze Theologische Hogeschool
8 juni 1951 (6, nr. 9): Onze taak en plaats in de maatschappij door P. Groen, Rotterdam
29 apr. 1955 (10, nr. 5): Bevrijdingsnummer 1945-1955
3 juni 1955 (10, nr. 10): Vrijmakingsnummer 10 jaar
7 dec. 1962 (17, nr. 32): Prinses Wilhelmina
20 sep. 1968 (23, nr. 20): God's verkiezingsplan
6 dec. 1968 (23, nr. 31): `Waarom kerkgeschiedenis op meisjesvereniging' door ds. J. Meilof
14 feb. 1969 (23, nr. 40): `Open brief of Ondertekeningsformulier?' door ds. O.J. Douma te Assen. Het referaat werd in 1967 voor een ouderlingen-conferentie te Groningen gehouden
3 sep. 1971 (26, nr. 9): bondsorganisatie met het organisatieschema getekend door Bernard Bos te Groningen
24 aug. 1973 (28, nr. 8): 25-jarig ambtsjubileum van koningin Juliana
11 okt. 1974 (29, nr. 11): aangepast organisatienummer
2 mei 1975 (30, nr. 3): bevrijdingsnummer
25 juli 1975 (30, nr. 7): De rechten van de mens
21 nov. 1975 (30, nr. 14): vorming en vormingswerk
23 jan. 1976 (30, nr. 18): bestaansrecht meisjesbond en -vereniging
6 okt. 1978 (33, nr. 10): wordt `de paarse Poortwake' genoemd en is weer een organisatiestructuur nummer
21 sep. 1979 (34, nr. 7): `Ze kunnen mij nog meer vertellen' (over gezag)
18 apr. 1980 (35, nr. 1 en 2): Oranjehuis en 35 jaar bevrijding
24 sep. 1982 (37, nr. 7): `Paarse Poortwake' weer toelichting op vereniging en Bond
sep. 1988 (43, nr. 5): 70 jaar meisjesbond
nov. 1989 (44, nr. 6): Theologische Universiteit Kampen
Bibliografische gegevens:
vv Orgaan van de Bond van Meisjesvereenigingen in Nederland, 1946-1949
sgm CJB, Calvinistisch Jongerenblad en va Stimulans
Autopsie:
TUKBW cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-