BNPP

Redelijke Godsdienst

Ondertitel:
geschriften voor onzen tijd
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1909-1914 (serie I, nr. 1-serie III, nr. 10)
Eigenaar:
Protestantenbond
1910 (I, nr. 7): Nederlandsche Protestantenbond
Uitgever:
Protestantenbond
1910 (I, nr. 7): Nederlandsche Protestantenbond
Drukker:
Hollandia drukkerij, Baarn
Plaats van Uitgave:
Baarn
Frequentie:
onregelmatig
Omvang:
IV
1910: III
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
4,80 p/j, 3,00 per serie
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Commissie voor de geschriften van den Nederlandschen Protestantenbond: 1909-1914 (serie I, nr. 1-serie III, nr. 10)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1909 (I, nr. 1): Over de zekerheid van Gods bestaan
1909 (I, nr. 2): Het geloof aan God en het zedelijk leven
1909 (I, nr. 3): Het godsdienstig gehalte in onze nieuwe letterkunde
1909 (I, nr. 4): De Evolutieleer en het godsdienstig geloof
1909 (I, nr. 5): De wonderverhalen in de Evangeliën
1909 (I, nr. 6): Wegwijzer door den Bijbel
1910 (I, nr. 7): Over godsdienstige opvoeding
1910 (I, nr. 9): Eene historisch-materialistische bestrijding van het Christendom
1911 (I, nr. 10): "Moderne"orthodoxie of "Orthodox" modernisme
1911 (II, nr. 1): Over de paedagogische waarde van de godsdienstige voorstellingen der Modernen
1912 (II, nr. 6): Nieuwe Gereformeerde en Moderne Theologie (beschouwingen n.a.v. oratie Prof. Bavinck)
1912 (II, nr. 7): Geen zedelijk onderwijs
1913 (II, nr. 9): De Dwaasheid der prediking van Jezus
1913 (II, nr. 10): De verhouding tussen geloofsleven en geschiedenis
1913 (III, nr. 1): De betekenis der zending, toegelicht voor vrijzinnig godsdienstigen
1914 (III, nr. 6): Het geloof in Gods voorzienigheid
1914 (III, nr. 7): De tempel des Hemels
1914 (III, nr. 10): Geloof en misdaad
Bibliografische gegevens:
va Vrij Christendom
Autopsie:
KB: 1909 (serie I, nr. 1-serie 1, nr. 5)
1910 (serie I, nr. 7)
1911 (serie I, nr. 10 en serie 2, nr. 1)
1912 (serie II, nr. 7)
1913 (serie 2, nr. 10)
1914 (serie III, nr. 6)
RUU: 1909 (serie I, nr. 1- 5)
1910 (serie I, nr. 6-9)
1911 (serie I, nr. 10 en serie II, nr. 1-4)
1912 (serie II, nr. 5-8)
1913 (serie II, nr. 9-10
III, nr. 1-4)
1914 (serie III, nr. 5-10)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-