BNPP

de Rijnsche Zending

Ondertitel:
tijdschrift ter bevordering van het Christendom in Nederlandsch Indië
1893: Tijdschrift uitgegeven door Het Nederlandsch Hoofdcomité der belangen van het Rijnsche Zendingsgenootschap
1899: Tijdschrift uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering der Belangen van het Rijnsche Zendingsgenootschap te Barmen
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1870-1920 (1-51)
Eigenaar:
Vereeniging tot Bevordering der Belangen van het Rijnsche Zendingsgenootschap te Barmen
Uitgever:
Höveker en Zoon, Amsterdam
1897: Boekhandel Höveker en Wormser, Amsterdam/Pretoria
1904: Boekhandel Höveker en Wormser, Amsterdam/Pretoria v/h Potchefstroom
1907: H.C. Thomson, Amsterdam
Drukker:
Höveker en Zoon, Amsterdam
1897: Boekhandel Höveker en Wormser, Amsterdam/Pretoria
1904: Boekhandel Höveker en Wormser, Amsterdam/Pretoria v/h Potchefstroom
1907: H.C. Thomson, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
4 à 6 x p/j
Omvang:
II
1918: I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
2,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.P.G. Westhoff: 1870-1903
J. Posthumus Meijjes: 1870-1875
P. van Wijk jr.: 1881-1890
E. Sillem: 1891-1895
J.H. Meerwaldt: 1903-1919
P. van Wijk jr.: 1904-1911
C.J.H. Verweijs: 1907-1920
P. Gnoote: 1912-1920
Medewerkers:
A.W. Bronsveld: 1870-1889
J. Cramer: 1870-1889
P. van der Goot Pz: 1870-1876
J.H. Gunning: 1870-1889
J.P. Hasebroek: 1870-1889
O.G. Heldring: 1870-1876
J.J.L ten Kate: 1870-1889
E. Quandt: 1870-1875
D. Chantepie de la Saussaye: 1870-1873
E.C. Segers: 1870-1889
M. Cohen Stuart: 1870-1877
J.J.P. Valeton: 1870-1889
E.E. Gewin: 1876-1889
P. Lijndrajer: 1876-1889
J. Posthumus Meijjes: 1876-1889
P. van Wijk jr.: 1876-1880
J.A. Wormser: 1877-1889
de jaargang 1882 is zonder titelblad ingebonden zodat geen medewerkers vermeld zijn
* vanaf 1889 worden geen namen van medewerkers meer op het titelblad vermeld
Speciale nummers:
1883: bijlage over vertalingen (50 pagina's) en over Dr. Gustav Warneck, De wederzijdsche betrekking tusschen de hedendaagsche zending en de beschaving
Bibliografische gegevens:
vv Kom over en help ons
oi Maandblad van de Vereenigde zendings-coörporaties
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-