BNPP

de Roepende Kerk

Ondertitel:
maandblad van de classicale zendings-commissie voor de classis Amsterdam
juni 1949: -
Categorie:
III/zending
Verschenen:
juni 1941-nov. 1941 (1, nr. 1-1, nr. 6) en sep. 1945-sep. 1955 (1, nr. 7-11, nr. 3)
Eigenaar:
Classis Amsterdam Nederlands Hervormde Kerk
Uitgever:
Classis Amsterdam Nederlands Hervormde kerk
Drukker:
W. Waanders, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Kooy: juni 1941-mrt./apr. 1947 (1, nr. 1-3, nr. 2)
I. van den Bergh: mei 1947-nov./dec. 1947 (3, nr. 3-3, nr. 7)
Jac. W. van Voorst: jan. 1948 (4, nr. 1)
na jan. 1948 geen namen van redactieleden meer genoemd
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv De classicale zendingsbode, orgaan t.d.v. kerkelijke zending in de classis Amsterdam, 1915- 1939
Autopsie:
HKI cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-