BNPP

Ruimte

Ondertitel:
Gereformeerd Cultureel Maandblad
1 jan. 1955 (1, nr. 7): Gereformeerd Cultureel Tijdschrift
1 apr. 1956 (2, nr. 1): Gereformeerd Cultureel Maandblad
Categorie:
II/opinie
Verschenen:
juli 1954-juni 1962 (1, nr. 1-1, nr. 17 en 2, nr. 1-6, nr. 5/6)
Eigenaar:
-
Uitgever:
uitgeverij J. Boersma, Enschede
apr. 1956 (2, nr. 1): eigen beheer
Drukker:
uitgeverij J. Boersma, Enschede
apr. 1956 (2, nr. 1): eigen beheer
Plaats van Uitgave:
Enschede
Frequentie:
1 x p/m
jan. 1955 (1, nr. 7): 1 x p/2w
apr. 1956 (2, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
apr. 1956 (2, nr. 1): A
Oplage:
-
Prijzen:
7,50 p/j, buitenland 9,00 p/j, losse nummers 0,70
jan. 1956 (1, nr. 7): 9,00 p/j, buitenland 10,50 p/j
sep. 1956 (2, nr. 6): 7,00 p/j, buitenland 8,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
M. Siesling (hoofdredacteur): 1 juli 1954-juni 1962 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
M.J. Roorda (secretaris): 1 juli 1954-juni 1962 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
D.J. Buwalda: juli 1954-juni 1962 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
P.A. Hekstra: juli 1954-juni 1954 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
D.W.L. Milo: juli 1954-juni 1955 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
H.R. Rookmaker: juli 1954-juni 1962 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
Medewerkers:
N. Benschop: 1 juli 1955-1 feb. 1955 (1 nr, 1-1, nr. 8)
J. Bosch: juli 1954-1 feb. 1960 (1, nr. 1-6, nr.1/2)
A. van Boven: 1 juli 1954-1 aug. 1954 (1, nr. 1-1, nr. 2)
J.L.van Essen: 1 juli 1954-30 juni 1962 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
B. Jongeling: juli 1954-juni 1962 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
A.P. Muys: 1 juli 1954-23 juli 1955 (1, nr. 1-1, nr. 17)
P. van Dijke: 1 juli 1954-30 juni 1962 (1, nr. 1-6, nr. 5/6)
A. Pansier: 1 juli 1954-31 dec. 1958 (1, nr. 1-4, nr. 9)
G. Visee: 1 dec. 1954-30 juni 1962 (1, nr. 6-6, nr. 5/6)
G. Brouwer: 1 jan. 1958-30 juni 1962 (3, nr. 10-6, nr. 5/6)
K.J. Popma: 1 jan. 1959-30 juni 1962 (4, nr. 10-6, nr. 5/6)
J. v.d. Beek: 1 jan. 1959-30 juni 1960 (4, nr. 10-6, nr. 5/6)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
afgesplitst van Stijl, gereformeerd cultureel maandblad
Autopsie:
Smits cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-