BNPP

het Schildersgilde

Ondertitel:
Orgaan van den Nederl. Bond van Christelijke Schilderspatroons, waarbij aangesloten de provinciale organisaties Friesland en Groningen
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
20 mrt. 1935-dec. 1970 (8, nr. 4-24, nr. 12)
niet verschenen 1942-1945
Eigenaar:
Nederlandsche Bond van Christelijke Schilderspatroons (N.B.C.S.), 's-Gravenhage
Uitgever:
J. Osinga, Bolsward
16 nov. 1946 (15, nr. 1): T. van der Weij, Leeuwarden
Drukker:
16 nov. 1946 (15, nr. 1): T. van der Weij, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Bolsward
16 nov. 1946 (15, nr. 1): Leeuwarden
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
III
5 jan. 1938 (11, nr. 1): IV
4 jan. 1939 (12, nr. 1): III
16 nov. 1946 (15, nr. 1): I
1948/49 (17): III
1961 (27): IV
Formaat:
C
28 feb. 1948 (16, nr. 7): B
Oplage:
aug. 1951 (19, nr. 19): ± 2000
Prijzen:
1,50 p/j
16 nov. 1946 (15, nr. 1): opgenomen in de contributie van de Bond
Foto's:
incidenteel
16 nov. 1946 (15, nr. 1): ja
Tekeningen:
16 nov. 1946 (15, nr. 1): ja
Redactie:
C. Plomp: 21 feb. 1935-10 mei 1941* (8, nr. 4-14, nr. 10*)
F. van der Weij: 16 nov. 1946-30 juni 1963 (15, nr. 1-30, nr. 26)
C.C. Hengeveld: 30 aug. 1963-21 nov. 1969 (30, nr. 18-23, nr. 23)
C. van den Engel: 21 nov. 1969-dec. 1970 (23, nr. 23-24, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
21 nov. 1959 (31, nr. 24): Jubileumuitgave 1919-1959
Bibliografische gegevens:
vv Ons maandblad, orgaan van den Nederlandschen bond van christelijke schilderspatroons, 1928-1935
va F.C.O.S.-journaal,supplement op Schildersblad
de jaargangtelling is niet consistent: van 16 nov. 1946 tot nov. 1950 beginnen de jaargangen (15-19) in november
jaargang 19 loopt tot dec. 1951, zodat jaargang 20 in jan. 1952 begint
jaargang 30 en 31 blijken dan de jaren 1958 en 1959 te bevatten, 1960 tot 1963 is dan weer jaargang 27 tot 30
van 17 jan. 1964 naar 31 jan. 1964 gaat de jaargangtelling over van 31, nr. 2 naar 18, nr. 1 en wordt aldus vervolgd
Autopsie:
HDC: 8 jan. 1936-1940 (9, nr. 1-13, nr. 26)
10 mei 1941 (14, nr. 10)
ontbreekt: 13 mei 1936 (9, nr. 10)
PBF: 20 mrt. 1935-26 dec. 1935 (8, nr. 4-8, nr. 26)
16 nov. 1946-dec. 1970 (15, nr. 1-24, nr. 12)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-