BNPP

Sociologisch Bulletin

Ondertitel:
1949 (3, nr. 1): orgaan van het Sociologisch Instituut van de Stichting "Kerk en Wereld"
1951 (5, nr. 4): orgaan van het Sociologisch Instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
zd, 1947-zd, 1964 (1, nr. 1-18, nr. 4)
Eigenaar:
Sociologisch Instituut der Stichting "Kerk en Wereld", Utrecht
1951 (5, nr. 4): Sociologisch Instituut van de Nederlands Hervormde Kerk, Utrecht
Uitgever:
Sociologisch Instituut der Stichting "Kerk en Wereld", Utrecht
1949 (3, nr. 1): Boekencentrum NV, 's-Gravenhage
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Utrecht
1949 (3, nr. 1): 's-Gravenhage
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
3,90 p/j
1952 (6, nr. 1): 4,50 p/j, losse nummers 1,75, speciale nummers 2,50
1957 (11, nr. 1): 6,00 p/j, losse nummers 2,00
1962 (16, nr. 1/2): 7,00 p/j, buitenland 8,00 p/j, losse nummers 2,50, dubbelnummers 3,50
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
W. Banning: 1949-1959 (3, nr. 1-13, nr. 4)
J.P. Kruyt: 1949-1963 (3, nr. 1-17, nr. 1)
P. de Jong: 1951-1963 (5, nr. 4-17, nr.1)
P.E. Kraemer: 1959-1963 (13, nr. 4-17,nr. 1)
Medewerkers:
D.J. Saal (ontwerp omslag): 1949-1951 (3, nr. 1-5, nr. 4)
Speciale nummers:
1952 (6, nr. 1): Hoogoven-nummer Mens-Gezin-Industrie
1953 (7, nrs. 1 en 2): Stad en Platteland (dubbelnummer)
1955 (9, nrs. 1 en 2): Predikant en Pastorie (dubbelnummer)
Bibliografische gegevens:
volgens Picarta 1947-1948 (1, nr. 1-2, nr. 1) verschenen odt Bulletin van het Sociologisch Instituut te Utrecht
niet verder verschenen
Autopsie:
UBVU: zd, 1947-zd, 1964 (1, nr. 1-18, nr. 4)
ontbreekt: 1964 (17, nr. 1-4)
Achtergrond:
-
Literatuur:
W. van der Meiden e.a., Min of meer fantastisch... Vijftig jaar Kerk en Wereld, Zoetermeer (Boekencentrum) 1995, m.n. paragraaf 3.3: Het Sociologisch Instituut, blz. 127-133
Michiel van Diggelen, "Tussen twee vuren", in: HN, 27 juni 1998, jg. 54, nr. 26, blz. 20-23
Vindplaats:
-