BNPP

Speciaal

Ondertitel:
-
Categorie:
IV/organisatie
Verschenen:
feb. 1982-juni 1986 (1, nr. 1-5, nr. 3)
Eigenaar:
PCOV (Protestants Christelijke Onderwijs Vakorganisatie), 's-Gravenhage
Uitgever:
PCOV (Protestants Christelijke Onderwijs Vakorganisatie), 's-Gravenhage
Drukker:
Drukkerij Ten Brink BV, Meppel
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/2m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
leden 25,00 p/j, niet-leden 45,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
S.Ensink: feb.1982-juni 1986 (1, nr.1-6, nr.3)
T. van Kooten: feb. 1982-dec. 1982 (1, nr. 1-1, nr. 6)
N. Siedsma: feb. 1982-dec. 1982 (1, nr. 1-1, nr. 6)
G. Veldhuis: feb. 1982-okt. 1982 (1, nr. 1-1, nr. 5)
afdeling publiciteit van de P.C.O.: feb. 1982-dec. 1982 (1, nr. 1-1, nr. 6)
P. Bouwman: dec. 1982-juni 1986 (1, nr. 6-6, nr. 3)
E. Doorenbosch: dec. 1982-feb. 1983 (1, nr. 6-2, nr. 1)
R. Eggermont: feb. 1983-juni 1986 (2, nr. 1-6, nr. 3)
R. Krul: apr. 1983-nov. 1984 (2, nr. 2-3, nr. 6)
H. v.d. Bijl: jan. 1985-juni 1986 (5, nr. 1-6, nr. 3)
Medewerkers:
T. van Kooten: feb. 1983-feb. 1984 (2, nr. 1-3, nr. 1)
H. Menkveld: apr. 1984-juni 1986 (3, nr. 1-6, nr. 3)
P. Vegter: apr. 1984-juni 1986 (3, nr. 1-6, nr. 3)
Speciale nummers:
ieder nummer is een speciaal nummer: feb. 1982 (1, nr. 1): MBD (Minimal Brain Disfunction)
apr. 1982 (1, nr. 2): Spelen rond de school
juni 1982 (1, nr. 3): Kind en Expressie
aug. 1982 (1, nr. 4): Zorgbreedte en vergroting
okt. 1982 (1, nr. 5): De maatschappelijke werker in het speciaal onderwijs
dec. 1982 (1, nr. 6): Epilepsie en onderwijs
feb. 1983 (2, nr. 1): Buitenlandse kinderen in het speciaal onderwijs
apr. 1983 (2, nr. 2): Opleiding en nascholing
juni 1983 (2, nr. 3): Voortgezet buitengewoon onderwijs
aug. 1983 (2, nr. 4): Buitengewoon onderwijs in het buitenland
okt. 1983 (2, nr. 5): Zieke en ziekelijke kinderen
dec. 1983 (2, nr. 6): Afdelingen voor zeer jeugdigen
feb. 1984 (3, nr. 1): Buitenlandse hulpverlening
apr. 1984 (3, nr. 2): Ouderbegeleiding in het buitengewoon onderwijs
juni 1984 (3, nr. 3): Meervoudig gehandicapten
aug. 1984 (3, nr. 4): Schoolkampen in het BUO
okt. 1984 (3, nr. 5): Invoering interimwet op het speciaal onderwijs
dec. 1984 (3, nr. 6): Scholing en beroepsvorming gehandicapten
feb. 1985 (4, nr. 1): Ambulante begeleiding in het speciaal onderwijs
apr. 1985 (4, nr. 2): Z.M.L.K.
juni 1985 (4, nr. 3): Duobanen/deeltijdarbeid in het speciaal onderwijs
aug. 1985 (4, nr. 4): Direkties S.O./V.S.O.-scholen
okt. 1985 (4, nr. 5): Samenwerking basis- en speciaal onderwijs
dec. 1985 (4, nr. 6): Speciale bijdragen van lezers
feb. 1986 (5, nr. 1): Horizontale werkverbanden
apr. 1986 (5, nr. 2): Slechthorenden
juni 1986 (5, nr. 3): M.B.D.
Bibliografische gegevens:
vv: CBO
va: PCO-magazine
2 nov. 1985 verscheen Speciaal bij wijze van proef als een katern van het PCO-magazine
Autopsie:
Arnhemse Gemeentelijk Bibliotheek cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-