BNPP

de Spiegel De Spiegel (I)

Ondertitel:
weekillustratie voor het Christelijk Gezin
Categorie:
II/familieblad
Verschenen:
22 sept. 1906-3 okt. 1929 (1, nr. 1-23, nr. 52)
Eigenaar:
W. Kirchner, Amsterdam
18 febr. 1928 (22, nr. 21): Gebr. Zomer en Keuning Uitgeversmaatschappij, Wageningen
Uitgever:
W. Kirchner, Amsterdam
18 febr. 1928 (22, nr. 21): Gebr. Zomer en Keuning Uitgeversmaatschappij, Wageningen
Drukker:
Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.F. Thieme
18 febr. 1928 (22, nr. 21): Zomer & Keuning Vada, Wageningen
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
18 febr. 1928 (22, nr. 21): Wageningen
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1906: 3,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
W. Kirchner (hoofdredacteur): 8 sept. 1906-25 febr. 1921
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va De Christelijke illustratie, weekblad voor het christelijk gezin,1929-1933
omdat de voortzetting van Christelijke illustratie ook De Spiegel heet worden beide onderscheiden als De Spiegel (I),1906-1929 en De Spiegel (II), 1933-1969
Autopsie:
HDC: 8 sept. 1906 (modelblad), 1921/22 (16), 1924/25 (19), 1926/27 (21), 1928/29 (23), 1931-1936
VUA: 1906-1919 (1-13)
1920/21 (15), 1922/23 (17), 1924/25 (19)
W. Kirchner, Stein: 1919/20 (14)
UvA: 1919/20 (14)
1923/24 (18)
de ontbrekende jaargangen(20 en 22) zijn niet gevonden
in 1940 zijn ten gevolge van oorlogsomstandigheden bedrijf en administratie van W. Kirchner verloren gegaan
Achtergrond:
-
Literatuur:
J. Dane: De vrucht van Bijbelse opvoeding, populaire leescultuur en opvoeding in protestants christelijke gezinnen circa 1880-1940, 155-214
J. Hemels en R. Vegt: Het geïllustreerde Tijdschrift in Nederland, Bibliografie deel I, 1840-1945, 372-379
Vindplaats:
-