BNPP

Transparant

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging van Christen-Historici
dec. 1993 (4, nr. 4): tijdschrift van de Ver- eniging van Christen-Historici
Categorie:
II/wetenschap
Verschenen:
jan. 1990-heden=okt. 2000 (1, nr. 1-11, nr. 4)
Eigenaar:
Vereniging van Christen-Historici, Utrecht
nov. 1995 (6, nr. 4): Vereniging van Christen-Historici, 's-Gravenhage
Uitgever:
Vereniging van Christen-Historici, Utrecht
nov. 1995 (6, nr. 4): Vereniging van Christen-Historici, 's-Gravenhage
feb. 1999 (10, nr. 1): Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Utrecht
nov. 1995 (6, nr. 4): Den Haag
feb. 1999 (10, nr. 1): Zoetermeer
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
leden: 30,00 p/j (incl. contributie), donateurs 45,00 p/j
nov. 1995 (6, nr. 4): 45,00 p/j, studenten 35,00 p/j, donateurs 60,00, niet-leden 50,00, losse nummers 12,50
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
R. Bisschop: jan. 1990-okt. 1990 (1, nr. 1-1, nr. 4)
G. Harinck: jan. 1990-okt. 1990 (1, nr. 1- 1, nr. 4)
R. Kuiper (hoofdredacteur): jan. 1990-okt. 1990 (1, nr. 1-1, nr. 4)
A. Krabbendam (hoofdredacteur): jan. 1991-heden (2, nr. 1-11, nr. 4)
F. Quist: jan. 1990-okt. 1990 (1, nr. 1-1, nr. 4)
A.A. van der Schans: jan. 1991-heden (2, nr. 1-11, nr. 4)
F. Quist (eindredacteur): jan. 1991-dec. 1998 (2, nr. 1-9, nr. 3)
H.J. van der Streek (secretaris): jan. 1990-okt. 1990 (1, nr. 1-1, nr. 4)
K. van der Zwaag: jan. 1991-dec. 1998 (2, nr. 1-9, nr. 3)
J.I.C. de Jong-Kooij: feb. 1993-apr. 1997 (4, nr. 1-8, nr. 2)
W. Nap: aug. 1997-heden (8, nr. 3-11, nr. 4)
K. van der Zwaag (eindredacteur): feb. 1999-okt. 1999 (10, nr. 1-10, nr. 4)
B.A. Jansen-de Graaf: feb. 1999-heden (10, nr. 1-11, nr. 4)
A.van Rensen (eindredacteur): feb. 2000-heden (11, nr. 1-11, nr. 4)
M. van Selm: okt. 2000-heden (11, nr. 4-11, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
jan. 1990 (1, nr. 1): vrouwengeschiedenis
juli 1990 (1, nr. 3): Van Gogh: het protestantisme en de moderne kunst, 1880-1914
okt. 1990 (1, nr. 4): erelid mw. Drs. J.L. van Eerden
jan. 1991 (2, nr. 1): geschiedenisonderwijs
nov. 1991 (2, nr. 4): onderwijskatern `de Europese eenwording' (examenonderwerp bij het voortgezet onderwijs)
apr. 1992 (3, nr. 2): themanummer Groen van Prinsterer (1801-1876)
jan. 1993 (4, nr. 1): onderwijskatern: Nederland naar een moderne industriële samenleving 1948-1973
apr. 1993 (4, nr. 2): Verzuiling
apr. 1994 (5, nr. 2): "God, Nederland en Oranje"
okt. 1994: (5, nr. 4): onderwijskatern: De opstand in de Nederlanden (1555-1588)
dec. 1994 (5, nr. 4): onderwijskatern: De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1871-1990
apr. 1995 (6, nr. 2): Themanummer Protestanten in de Tweede Wereldoorlog
nov. 1995 (6, nr. 4): Themanummer Invloed van het protestantisme in de V.S.
nov. 1996 (7, nr. 4): Themanummer Nederland 1780-1830
apr. 1997 (8, nr. 2): Themanummer De auteur van het Wilhelmus
dec. 1998 (9, nr. 3): Themanummer Israël
feb. 1999 (10, nr. 1): Themanummer Breukvlak 1900
juli 1999 (10, nr. 3): Themanummer Ethiek van het kolonialisme
okt. 1999 (10, nr. 4): Themanummer Kerk en religie in het gedeelde Duitsland
feb. 2000 (11, nr. 1): Themanummer Het Wonder in de geschiedenis
mei 2000 (11, nr. 2): Themanummer Revisie van het Reveìl?
aug. 2000 (11, nr. 3): Themanummer Mediageschiedenis
okt. 2000 (11, nr. 4): Themanummer Dekolonisatie
met ingang van 1999 is elk nummer een themanummer
Bibliografische gegevens:
vanaf 1992 (3) wordt het supplement Onderwijskatern bijgevoegd en vanaf 1997 (8) is dit Onderwijskatern opgenomen in Transparant
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-