BNPP

Utrechtsche Avondpost

Ondertitel:
20 aug. 1846: letter- en regtsbode, nieuws- en advertentieblad
5 jan. 1848: -
Categorie:
I/nieuwsblad
Verschenen:
3 jan. 1846-18 aug. 1848 (nr. 1-nr. 405)
Eigenaar:
-
Uitgever:
2 apr. 1846: Kemink en Zoon, Utrecht
Drukker:
2 apr. 1846: Kemink en Zoon, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
3 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
11,00 p/j binnen de stad, 12,00 p/j buiten de stad
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Avondblad, courant der stad en provincie Utrecht, nieuws- en advertentieblad
va De Nederlander, Nieuwe Utrechtsche Courant
Autopsie:
KB: Den Haag: 5 jan. 1848-16 aug. 1848 (nr. 310-nr. 404)
ontbreekt: 17 juli 1848 (nr. 391)
aldaar niet beschikbaar vanwege slechte staat: 1 juli 1846-dec. 1847
RUU zou de complete uitgave moeten hebben maar die was op het moment van beschrijving onvindbaar
elders werden de ontbrekende nummers niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-