BNPP

Voetius

Ondertitel:
-
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
najaar 1939-heden=dec. 1992
gedurende de Tweede Wereldoorlog 3 jaar niet verschenen
Eigenaar:
Diaconieën der gemeenten waarin het blad gelezen wordt
Uitgever:
Diaconieën der gemeenten waarin het blad gelezen wordt
Drukker:
R. van Dalen, Sprang-Capelle
zomer 1946: Veerman-Heusden
13 dec. 1990: Rivieren Pers Media Service BV (v/h Veerman), Heusden
1992: Drukkerij Damen BV, Werkendam
Plaats van Uitgave:
Sprang-Capelle
zomer 1946: Heusden
1992: Werkendam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
1 jan. 1984 (42, nr. 1): IV
Formaat:
4 jan. 1952 (10, nr. 37): C
5 jan. 1984 (42, nr. 1): B
3 jan. 1985 (43, nr. 1): D
Oplage:
jubileumnummer mei 1992: 5100
nov. 1994: 4500
Prijzen:
1 jan. 1965 (23, nr. 37): 10,00 p/j, losse nummers 2,50
29 okt. 1970 (29, nr. 25): 13,00 p/j
1 jan. 1974 (32, nr. 18): 16,00 p/j
0,24 per nummer
1 jan. 1978 (36, nr. 1): 22,00 p/j
1 jan. 1983 (41, nr. 1): 33,00 p/j
1 jan. 1988 (46, nr. 1): 38,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
het colofon noemt geen namen van redactieleden
onderstaande namen van eindredacteuren zijn ontleend aan het jubileumnummer van mei 1992: ds. Monster: najaar 1939-apr. 1941
ds. Oostenbrug: apr. 1941-nov. 1941
ds. Sirag: dec. 1941-1942
ds. Trouwborst: 1943-1946
ds. Vroegindewey: 1943-1946
ds. Harkema: 1946-juni 1949
ds. Moll: juli 1949-juni 1950
ds. Anker: juni 1950-mei 1952
ds. v.d. Straaten: mei 1952-dec. 1958 en okt. 1961-dec. 1965
ds. de Heer: jan. 1959-sep. 1961
ds. de Graaff: jan. 1966-dec. 1970
ds. Hamoen: jan. 1971-dec. 1976
ds. Baan: jan. 1977-apr. 1978
ds. Dankers: mei 1978-okt. 1978
ds. Altena: nov. 1978- mei 1983
ds. Prosman: juni 1983-aug. 1984
ds. Poot: sep. 1984-mei 1987
ds. Mulder: juni 1987-half juni 1989
ds.v. Mourik: juni 1989-dec. 1991
ds. v.d. Akker: jan. 1992-nov. 1994
ds. Paul en ds. v. Goch kernredacteuren van jubileumnummer van mei 1992
vanaf 1966 is er sprake van een kernredactie: ds. F. van Dieren: 16 dec. 1966-9 okt. 1969 (25, nr. 34-28, nr. 19)
ds. G.J. Rekel: 16 dec. 1966-9 okt. 1969 (25, nr. 34-28, nr. 19)
ds. K.J. Jansen: 16 dec. 1966-6 sep. 1969 (25, nr. 34-28, nr. 14)
B. de Graaf (hoofdredacteur): 16 dec. 1966-9 okt. 1969 (25, nr. 34-28, nr. 19)
J.J. Ravensloot: 16 dec. 1966-24 okt. 1974 (25, nr. 34-33, nr. 5)
F.J. Sinke: 6 nov. 1969-24 okt. 1974 (28, nr. 23-33, nr. 5)
H. Stroeve: 25 aug. 1971-24 okt. 1974 (30, nr. 16-33, nr. 5)
A.F. Troost: 27 sep. 1973-9 juni 1974
hierna wordt geen kernredactie meer genoemd en vormen alle predikanten tezamen een brede redactie
Medewerkers:
alle predikanten van de gemeenten waarin het blad wordt gelezen (brede redactie)
Speciale nummers:
mei 1992: jubileumnummer met korte historie gemeenten en impressies van de redactieleden, grepen uit de historie van het kerkblad
11 sep. 1964 (zj, nr. 1): Jeugdnieuws (zie aldaar)
Bibliografische gegevens:
de jaargangen van najaar 1939 tot dec. 1951 zijn bij een brand verloren gegaan
Autopsie:
streekarchief Heusden: 4 jan. 1952-17 dec. 1992 (10, nr. 37-50, nr. 45)
ontbreekt: 11, nr. 3, 7, 28, 51
12, nr. 15, 16, 22, 33
13, nr. 10, 51
14, nr. 3, 31
15, nr. 13, 14, 20
16, nr. 33, 48
17, nr. 7, 15, 39, 41
18, nr. 36
19, nr. 30, 46
20, nr. 50
1 jan. 1963-31 dec. 1963 (21, nr. 35-22, nr. 35)
22, nr. 38
23, nr. 36
5 jan. 1968-20 dec. 1968 (26, nr. 31-27, nr. 30)
28, nr. 43
29, nr. 35, 36
31, nr. 10
32, nr. 41
34, nr. 11, 52
35, nr. 29
37, nr. 3
38, nr. 13
39, nr. 21
40, nr. 24
40, nr. 39
andere vindplaatsen voegen weinig of niets toe
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-