BNPP

Voor onze knapen

Ondertitel:
maandblad voor Knapenvereenigingen en Jongelieden, onder leiding van A.J. Hoogenbirk
15 dec. 1899 (5, nr. 8): maandblad voor knapenvereenigingen en jongelieden, uitgaaf van het Nederlandsch Jongelingsverbond.
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1 mei 1899-15 apr. 1905 (1, nr. 1 en 5, nr. 2-10, nr. 12)*
Eigenaar:
Nederlandsch Jongelingsverbond, Amsterdam
Uitgever:
Nederlandsch Jongelingsverbond, Amsterdam
Drukker:
Gebr. Mooij, Ermelo
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
12 x p/j.
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
0,60 p/j, bij meer dan 10 exemplaren: 0,50 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
regelmatig vanaf jaargang (1901)
Redactie:
A.J. Hoogenbirk (hoofdredacteur): mei 1899-15 apr. 1905 (1, nr. 1-10, nr. 12)
J.J. K: 15 dec. 1899-15 mei 1901 (5, nr. 8-7, nr. 1)
J. Janssen jr.: 15 dec. 1899-15 mei 1901 (5, nr. 8-7, nr. 1)
W.C. Verboog: 15 dec. 1899-15 mei 1901 (5, nr. 8-7, nr. 1)
K. Wielemaker: 15 juli 1901- 15 apr. 1905 (7, nr. 3-10, nr. 12)
Medewerkers:
K. Wielemaker: 15 juli 1899-15 juni 1901 (5, nr. 3-7, nr. 2)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Voor onze Jongens. Maandblad voor de Knapenverenigingen. 15 mei 1895-15 apr. 1899
*afgezien van het nummer van 1 mei 1899 (1, nr. 1) wordt de jaargangnummering van Voor onze jongens voortgezet
het nummer van 1 juni 1899 is dan ook 5, nr. 2
Autopsie:
HDC: 1 mei 1899-15 apr. 1905 (1, nr. 1- 10, nr. 12)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-