BNPP

Voorwerk

Ondertitel:
tijdschrift voor Godsdienstige vorming in school en kerk
okt. 1991 (8, nr. 1): Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk, waarin opgenomen het Bulletin van de Vereniging van Godsdienstleerkrachten
dec. 1994 (10, nr. 5): Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk, waarin opgenomen het Bulletin van de Vereniging van docenten Godsdienst en levensbeschouwing
Categorie:
IV/godsdienstig
Verschenen:
apr. 1984-voorjaar 2001 (1, nr. 1-16, nr. 5)
Eigenaar:
Unie `School en Evangelie', Amsterdam
okt. 1989 (6, nr. 1): Centrum voor Godsdienstige Vorming en de Unie `School en Evangelie', Diemen
okt. 1991 (8, nr. 1): Centrum voor Godsdienstige Vorming, de Vereniging van Godsdienstleerkrachten (VGL) en de Unie `School en Evangelie'
juli 1992 (8, nr. 5): Centrum voor Godsdienstige Vorming, de Vereniging van Godsdienstleerkrachten (VGL) en de Unie voor Christelijk Onderwijs, Amersfoort
nov. 1994 (10, nr. 4): Centrum voor Identiteit en Godsdienstige Vorming van de Unie voor Christelijk Onderwijs en de Vereniging van Godsdienstleerkrachten (VGL), Amersfoort
dec. 1994 (10, nr. 5): Centrum voor Identiteit en Godsdienstige Vorming van de Unie voor Christelijk Onderwijs en de Vereniging van docenten Godsdienst en Levensbeschouwing (VGL), Amersfoort
feb. 1996 (12, nr. 1): Unie voor Christelijk Onderwijs en de Vereniging van docenten Godsdienst en Levensbeschouwing (VGL), Amersfoort
Uitgever:
Unie `School en Evangelie', Amsterdam
okt. 1989 (6, nr. 1): Narratio, Hardinxveld
okt./nov. 1990 (7, nr. 1): Narratio, Gorinchem
Drukker:
Ten Brink Meppel BV, Meppel
okt. 1989 (6, nr. 1): Haveka, Alblasserdam
mei 1994 (10, nr. 2): Ridderprint, Ridderkerk
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
okt. 1989 (6, nr. 1): Hardinxveld
okt./nov. 1990 (7, nr. 1): Gorinchem
Frequentie:
6 x p/j
1985 (2): 5 x p/j
Omvang:
V
1985 (2): III
1986 (3): V
1987 (4): IV
1991 (8): V
1992 (8): IV
1994(10): V
2000 (16)
Formaat:
B
Oplage:
6000
okt. 1989 (6, nr. 1): 800
Prijzen:
37,50 p/j, studentenabonnement 25,00 p/j
okt. 1991 (8, nr. 1): 42,50 p/j, losse nummers 12,50, studenten-abonnement 32,50 p/j, lid VGL: 50,00 p/j (incl. Voorwerk)
feb. 1996 (12, nr. 1): 45,00 p/j, lid VGL: 60,00 p/j (incl. Voorwerk)
mei 2000 (16, nr. 2): 55,00 p/j
studentenabonnement 35,00 p/j
losse nummers 15,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
O. Mulder (voorzitter): apr. 1984-juni 1990 (1, nr. 1-6, nr. 5)
A.J. Onstenk (eindredacteur): apr. 1984-juli 1985 (1, nr. 1-1, nr. 6)
H.G. Heussinkveld: apr. 1984-juni 1990 (1, nr. 1-6, nr. 5)
F.H. Kuiper: apr. 1984-mrt. 1995 (1, nr. 1-11, nr. 1)
A. Ossewaarde: apr. 1984-apr. 1989 (1, nr. 1-5, nr. 4)
H. Kuindersma (eindredacteur): okt. 1985-juli 1996 (2, nr. 1-12, nr. 3)
J.F. Schonewille-Swierts: feb. 1989-okt. 1997 (5, nr. 3-13, nr. 4)
C.J. Visser: apr. 1990-nov. 1992 (6, nr. 4-9, nr. 1)
H.M. Vollenhoven (secretaris): okt./nov. 1990-mei 1992 (7, nr. 1-8, nr. 4)
H. Buikema: okt./nov. 1990-heden (7, nr. 1-16, nr. 5)
O. Mulder: okt./nov. 1990-juli 1991 (7, nr. 1-7, nr. 5)
H.G. Heusinkveld (voorzitter): okt./nov. 1990-juli 1992 (7, nr. 1- 8, nr. 5)
J.R. Fijn van Draat: okt. 1991-juli 1996 (8, nr. 1-12, nr. 3)
C. Bakker: jan./feb. 1993-heden (9, nr. 2-16, nr. 5)
D. Timmers: jan./feb. 1993-apr. 1993 (9, nr. 2-9, nr. 3)
D. Timmers-Huigens: juli 1993-heden (9, nr. 4-16, nr. 5)
J.G. Valstar: juni 1995-heden (11, nr. 2-16, nr. 5)
A. Lanser: juni 1995-sep. 1995 (11, nr. 2-11, nr. 3)
A. Lanser-v/d Velde: nov. 1995-heden (11, nr. 4-16, nr. 5)
P. Boersma (eindredacteur): okt. 1996-nov. 1998 (12, nr. 4-14, nr. 4)
J. Posthumus: dec. 1996-juli 1998 (12, nr. 5-14, nr. 3)
A. Althuis: okt. 1997 (13, nr. 4)
L.C. Bulens: nov. 1998 (14, nr. 4)
G.H. Elings : nov. 1998-heden (14, nr. 4-16, nr. 5)
W.T. Koekkoek-van der Woude: nov. 1998-heden (14, nr. 4-16, nr. 5)
J. Spinder: nov. 1998-heden (14, nr. 4-16, nr. 5)
P. Boersma (hoofdredacteur): dec. 1998-heden (14, nr. 5-16, nr. 5)
L.C. Bulens (eindredacteur): dec. 1998-heden (14, nr. 5-16, nr. 5)
W.J. Sikkel-Wilschut: dec. 1998-okt. 1999 (14, nr. 5-15, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
dec. 1984 (1, nr. 3): R.P.F.-project afgesloten
mrt. 1985 (1, nr. 4): Jodendom-Christendom
juni 1985 (1, nr. 5): Beelddidactiek
juli 1985 (1, nr. 6): Geloofsbeleving van jongeren
okt. 1985 (2, nr. 1): Godsdienstige vorming en geloof van jongeren
dec. 1985 (2, nr. 2): Dood en leven
feb. 1986 (2, nr. 3): Methoden
mrt. 1986 (2, nr. 4): Met verhalen bezig zijn
juli 1986 (2, nr. 5): Morele vorming
okt. 1986 (3, nr. 1): De Groninger School
mrt. 1987 (3, nr. 3): Vieringen
juli 1987 (3, nr. 5): Schoolwerkplan godsdienstonderwijs
nov. 1987 (4, nr. 1): Christelijk voortgezet onderwijs
dec. 1987 (4, nr. 2): Schoolpastoraat
mrt. 1988 (4, nr. 3): Andere godsdiensten leren kennen
juli 1988 (4, nr. 5): Audio-visuele media
dec. 1988 (5, nr. 2): Godsdienstige communicatie thuis, in school en kerk
feb. 1989 (5, nr. 3): LeVo
apr. 1989 (5, nr. 4): Jongeren en spiritualiteit
juli 1989 (5, nr. 5): Jodendom en godsdienstige vorming
dec. 1989 (6, nr. 2): Levensbeschouwelijke Vorming
apr. 1990 (6, nr. 4): Bijbel en jongeren
juni 1990 (6, nr. 5): Symbolen
dec. 1990 (7, nr. 2): Pastorale situaties
mei 1991 (7, nr. 4): Verhalen vertellen
juli 1991 (7, nr. 5): Godsdienstonderwijs bovenbouw HAVO/VWO
okt. 1991 (8, nr. 1): Rituelen
dec. 1991 (8, nr. 2): Islam
feb. 1992 (8, nr. 3): Catechese/G.O. Europa `92
mei 1992 (8, nr. 4): Schoolklimaat
juli 1992 (8, nr. 5): Godsdienst- en catechesemethoden
nov. 1992 (9, nr. 1): New Age
jan. 1993/feb. 1993 (9, nr. 2): Godsdienstonderwijs in cijfers
apr. 1993 (9, nr. 3): Basisvorming
juli 1993 (9, nr. 4): Geloven thuis
dec. 1993 (9, nr. 5): Het geheim der dingen
mrt. 1994 (10, nr. 1): Het waagstuk der concepten
mei 1994 (10, nr. 2): Beroepsonderwijs
juli 1994 (10, nr. 3): Sprekende beelden
nov. 1994 (10, nr. 4): Vieringen
dec. 1994 (10, nr. 5): De muze van de godsdienst
mrt. 1995 (11, nr. 1): Spelen met woordtaal
dec. 1995 (11, nr. 5): Tweede Fase V.O.
feb. 1996 (12, nr. 1): Waarden en normen
mei 1996 (12, nr. 2): Nieuw lesgeven
juli 1996 (12, nr. 3): God
okt. 1996 (12, nr. 4): Interreligieus leren
mrt. 1997 (13, nr. 1): De toekomst voor ogen
mei 1997 (13, nr. 2): School en Evangelie
juli 1997 (13, nr. 3): Gewoon lekker - over zin in comsumptie
okt. 1997 (13, nr. 4): School met de Bijbel
dec. 1997 (13, nr. 5): http:/www.g'd.nl/vw/
mrt. 1998 (14, nr. 1): Verzoening
mei 1998 (14, nr. 2): Verzoening
juli 1998 (14, nr. 3): Sophie in het onderwijs
nov. 1998 (14, nr. 4): Fasen en Facetten
dec. 1998 (14, nr. 5): School en identiteit
mrt. 1999 (15, nr. 1): Omzien in verbazing
mei 1999 (15, nr. 2): Sprekende beelden
juli 1999 (15, nr. 3): De dominee komt voorbij
okt. 1999 (15, nr. 4): Waar sta ik?
dec. 1999 (15, nr. 5): Allochtoon, wie ben jij?
mrt. 2000 (16, nr. 1): Over de grenzen
mei 2000 (16, nr. 2): Leer mij wat!
aug. 2000 (16, nr. 3): Relaxed geloven
okt. 2000 (16, nr. 4): Speuren naar sporen
voorjaar 2001 (16, nr. 5): Missie geslaagd?
Bibliografische gegevens:
vv Opdracht (1954-1971)
in verband met het samengaan van Bulletin en Voorwerk begint jaargang 10 op 1 jan. 1994
sgm Verbum en va Narthex
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-