BNPP

Wessel Gansfort

Ondertitel:
wetenschappelijke bijdragen ter bevordering van den opbouw der Evangelische Kerk in Nederland, uitgegeven met medewerking van vele vaderlandsche godgeleerden
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
1854-1856
Eigenaar:
-
Uitgever:
S.E. van Nooten, Schoonhoven
Drukker:
S.E. van Nooten, Schoonhoven
Plaats van Uitgave:
Schoonhoven
Frequentie:
1 à 2 x p/j
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
S.K. Thoden van Velzen: 1854-1856
H. van Berkum: 1854-1855
A. Witteveen: 1854-1856
M. van Staveren: 1854-1856
S.J. Rutgers: 1854-1856
P.A. Koppius: 1855-1856
Medewerkers:
in de praktijk werkten de leden van het Friesch Godgeleerd Gezelschap mee
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Magazijn van Kritiek en Exegetiek des Nieuwen testaments
Autopsie:
UvA cpl dwz 1854 (1, 1e en 2e stuk)
1855 (2, 1e stuk)
1856 (2, 2e stuk) = cpl
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
J. Vree, De Groninger Godgeleerden, Kampen, 1984
Waarheid in Liefde, 1854, pg. 608
1855, pg. 555 e.v.
1856, pg. 625 e.v.
1857, pg. 554 e.v.(recensies)
Godgeleerde Bijdragen, 1856, pg. 321 e.v. (recensies)
R. Klooster, Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872, Ljouwertr/Leeuwarden, 2001, m.n. pag. 125 e.v
Vindplaats:
-