BNPP

Band des vredes

Ondertitel:
1939 (1): Onafhankelijk maandschrift gewijd aan Bijbelstudie
jan. 1947 (4, nr. 1): Gemeenschapsbode voor Kinderen Gods
1955* (12, nr. 1*): -
jan. 1956 (13, nr. 1): Gemeenschapsbode voor Kinderen Gods
jan. 1957 (13*, nr. 1): -
mrt. 1959 (15, nr. 3): Gemeenschapsbode voor Kinderen Gods
zd 1989 (45, nr. 4): een uitgave van Vergaderingen van gelovigen met o.a. berichten van de Filadelfia-Zending
mrt. 1990 (46, nr. 1): Geloofsopbouwend, Gemeenschapbevorderend, Zendingsgericht
mei 1997 (53, nr. 2): -
Categorie:
III/zending
Verschenen:
nov. 1939-1941 (1, nr. 1-2, nr. 12?) en okt. 1945-heden = zd 2006 (3, nr. 1-62, nr. 1)
Eigenaar:
Uitgever:
okt. 1945 (3, nr. 1): Chr. Uitgeverij ‘De Kandelaar’, ´s-Gravenhage
mei 1946 (3, nr. 8): Drukkerij Grootendorst, Bodegraven
jan. 1947 (4, nr. 1): -
sep./okt. 1999 (55, nr. 3) Biester en Abbes, Almelo
Drukker:
okt. 1945 (3, nr. 1): Chr. Uitgeverij ‘De Kandelaar’, ´s-Gravenhage
mei 1946 (3, nr. 8): Drukkerij Grootendorst, Bodegraven
jan. 1947 (3, nr. 16): -
sep./okt. 1999 (55, nr. 3) Biester en Abbes, Almelo
Plaats van Uitgave:
okt. 1945 (3, nr. 1): ´s-Gravenhage
mei 1946 (3, nr. 8): Bodegraven
jan. 1947 (3, nr. 16): -
sep./okt. 1999 (55, nr. 3): Almelo
Frequentie:
1 x p/m
zd 1989 (45, nr. 4): 4x p/j 
sep/okt. 1999 (55, nr. 3): 6x p/j
Omvang:
II
jan. 1947 (4, nr. 1): I
Formaat:
A
jan. 1947 (4, nr. 1): C
jan. 1957! (13, nr. 1): A
zd 1989 (45, nr. 4) B
Oplage:
dec 1945 (3, nr. 12): 2.000
Prijzen:
1939: ƒ1,50 p/j
losse nummers ƒ0,20
1945: ƒ2,50 p/j
losse nummers ƒ0,20
jan. 1956: ƒ2,50 p/j
buitenland ƒ3,50 p/j
jan. 1957: ƒ4,00 p/j
zd 1989 (45, nr. 4) het blad wordt kosteloos aan belangstellenden toegezonden
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
Redactie:
K. Rozendal (hoofdredacteur): nov. 1939-dec. 1946 (1, nr. 1-3, nr. 15), Jb. Klein Haneveld: febr. 1945-dec. 1961 (3, nr. 4-17, nr. 12)
H. Blaauw: jan. 1956-dec. 1961 (13, nr. 1-17, nr. 12)
W. Klein Haneveld: okt. 1945-jan. 1962 (3, nr. 1-18, nr. 1)
H. De Ruijter: mrt. 1994 (50, nr. 1)
W. Klein Haneveld (eindredacteur): zd 1989-dec 1995 (45, nr. 4-51, nr. 4)
V. Hoogendijk: mrt. 1996-juni/juli 1999 (52, nr. 1-55, nr. 2) en nov./dec. 1999-feb. 2002 (55, nr. 4-58, nr. 1)
R. Klein Haneveld: zd 1989-juni/juli 1999 (45, nr. 4-55, nr. 2)
R. Hoogendijk: mrt. 2000-zd 2004 (56, nr. 2-60, nr. 1)
R. Abbes: feb. 2002-zd 2005 (58, nr. 4-61, nr. 4)
B. Bloem: feb. 2001-heden (57, nr. 1-62, nr. 1)
C. Blom: feb. 2002-heden (58, nr. 4?-62, nr. 1)
M. Breur: mrt. 2000-heden (56, nr.2-62, nr. 1)
J. Brouwer: mrt 1996-heden (52, nr. 1-62, nr. 1)
H. Gankema: mrt. 1996-heden (52, nr. 1-62, nr. 1)
R. Kamp: zd 2004-heden (60, nr. 2-62, nr. 1)
L. Klein Haneveld: jan/feb. 2000-heden (56, nr. 1-62, nr. 1)
S. Swarts: feb. 2002-heden (58, nr.4-62, nr. 1)
B. Verkerk:mrt. 2000-heden (56, nr. 2-62, nr. 1)
F. de Vries:mrt. 2000-heden (56, nr. 2-62, nr. 1)
Medewerkers:
H.C. van de Flier: oktober 1945-1946 (3, nr. 1-3, nr. 10)
G.M. Gieseler: nov. 1939-dec.1946 (1, nr. 1-3, nr. 15)
Jb. Klein Haneveld: oktober 1945-januari 1946 (3, nr. 1-3, nr. 3)
A. Spanjer: nov. 1939-dec. 1946 (1, nr. 1-3, nr. 15)
J. Kits: november 1945-juli 1946 (3, nr. 2-3, nr. 10)
A. Klein Haneveld: feb. 1946-dec. 1946 (3, nr. 4/5-3, nr. 15)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
ook o.d.t. De Band;1989 opgenomen Bijbellicht
*zowel 1956 als 1957 wordt als jaargang 13 aangeduid
1957 is in deze bibliografie 13*
er verscheen (in elk geval tot 1952) binnen dezelfde denominatie een periodiek met als titel Gemeenschapsbode voor Kinderen Gods hetgeen gedurende diverse periodes en vele jaren de ondertitel was van het hier beschreven tijdschrift
de bladen hebben enkele redacteuren gemeen, maar verschillen in uitgever, drukker, plaats van uitgave, etc.
Autopsie:
HDC: okt. 1945-dec. 1951 (3, nr. 1-8, nr. 12)
jan. 1955-dec. 1962 (12, nr. 1-18, nr. 12)
ontbreekt 13, nr. 4, 10, 11, 12
KB: zd 1989-heden = zd 2006 (45, nr. 4-62, nr. 3)
ontbreekt: zd 1999 (55, nr. 1)
zd 2003 (59, nr. 2)
het (in PM aanwezige) nummer van feb. 1940 (1, nr. 4) is niet geraadpleegd
andere ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Vergadering
Literatuur:
-
Vindplaats:
-