BNPP

Beroep en roeping

Ondertitel:
maandblad van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1953- jan. 1971* (1, nr. 1-19, nr. 1*)
Eigenaar:
mrt. 1958* (6, nr. 3*): Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
Uitgever:
mrt. 1958* (6, nr. 3*): Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
Drukker:
mrt. 1958* (6, nr. 3*): Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
mrt. 1958* (6, nr. 3*): Rotterdam
1959 (7) ’s-Gravenhage
juli/aug. 1961 (9, nr. 7/8): Dordrecht
dec. 1967 (15, nr. 4): ‘s-Gravenhage
Frequentie:
mrt. 1958* (6, nr. 3*): 1 x p/m
1964 (12): 4 x
1965 (13): 2 x
1966 (14): 4 x
1967 (15): 4 x
1968 (16): 3x
Omvang:
mrt. 1958* (6, nr. 3*): II
1961 (9): III
1965 (13): I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
mrt. 1958* (6, nr. 3*): gratis voor leden van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J. Bergmans: mrt. 1958*-juni 1961* (6, nr. 3*-9, nr. 6*)
D.W. Ormel: mrt. 1958*-aug. 1966 (6, nr. 3*-14, nr. 3)
W. Albeda: apr. 1960-jan. 1971* (8, nr. 4-19, nr. 1*)
E.M. van Diffelen: juli/aug. 1961-dec. 1963 (9, nr. 7/8-11, nr. 10)
J. Mulder: apr. 1962-aug. 1967 (10, nr. 4-15, nr. 3)
P.H. van Gorkum: dec. 1966-jan. 1971* (14, nr. 4-19, nr. 1*)
A. van Egmond: dec. 1966-jan. 1971* (14, nr. 4-19, nr. 1*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
mei 1961 (9, nr. 5): tienjarig bestaan
Bibliografische gegevens:
de relatie met Mededelingen van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel is onduidelijk: dezelfde vereniging, drukker, één der redactieleden, frequentie en plaats van uitgave
onbekend of het periodiek na jan. 1971 nog verder is verschenen
Autopsie:
HDC: 1958 (6, nr. 3, 4, 10, 12)
1961 (9, nr. 1)
1962 (10, nr. 10)
1966 (14, nr. 4)
1967 (15, nr. 3, 4)
1968 (16, nr. 1, 2)
1970 (17, nr. 1)
KUN: juni 1959-dec. 1962 (7, nr. 6-10, nr. 12) en aug. 1966-apr. 1969 (14, nr. 3-17, nr. 1)
ontbreekt: 8, nr. 3
TUD: jan. 1961-dec. 1968 (9, nr. 1-16, nr. 3)
juli/aug. 1960 (8, nr. 7/8)
apr. 1969 (17, nr. 1) 
feb. 1970 (18, nr. 1)
jan. 1971 (19, nr. 1)
ontbreekt: 9, nr. 7/8
de in IISG aanwezige nummers 18, nr. 1 en 2 zijn niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-