BNPP

Beschrijving van den Nederlandschen Protestantendag

Ondertitel:
Categorie:
III/nieuwsblad
Verschenen:
1873-1898 (1-26)
Eigenaar:
Nederlandsche Protestantenbond
Uitgever:
J.F.V. Behrns, Amsterdam
1883: J. van Holkema, Amsterdam
1891: Van Holkema en Warendorf, Amsterdam
Drukker:
Snelpersdruk Joh. van Otterloo, Rotterdam
1875 (2): Snelpersdruk P. Groenedijk, Amsterdam (Protestantendag 1874)
1875 (3): Snelpersdruk Joh. Van Otterloo, Rotterdam
1876 (4): Stoomdrukkerij ‘de Industrie’, K.A. Manssen, Utrecht
1877 (5): Stoomdrukkerij ‘de Industrie’, J. van Druten, Utrecht
1879 (7): Stoomdrukkerij Roeloffzen en Hübner, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
’s-Hertogenbosch
1875 (2): Amsterdam
Frequentie:
1x p/j
Omvang:
I
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
leden: gratis
boekhandel: ƒ0,30
1879 (7): ƒ0,50
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va Beschrijving van de Openbare Samenkomsten gehouden bij gelegenheid der Algemeene Vergadering van den Nederlandschen Protestantenbond,1899-1907. NB: De Nederlandsche Protestantendag werd achtereenvolgens gehouden te Utrecht (1, 1873), Leeuwarden (2, 1874), Rotterdam (3, 1875), Arnhem (4, 1876), ’s-Gravenhage (5, 1877), Zwolle (6, 1878), Leiden (7, 1879), Deventer (8, 1880), Haarlem (9, 1881), Groningen, (10, 1882), Gouda (11, 1883), Leeuwarden (12, 1884), Zwolle (13, 1885), Nijmegen (14, 1886), Utrecht (15, 1887), Veendam (16, 1888), Deventer (17, 1889), Bolsward (18, 1890), Dordrecht (19, 1891), Kampen (20, 1892), ’s-Gravenhage ( 21, 1893), ’s-Hertogenbosch (22, 1894), Zwolle (23, 1895), Rotterdam (24, 1896), Middelburg (25, 1897), Arnhem (26, 1898). De Protestantendagen 27 en 28 worden noch in deze serie noch in de voortzetting (zie boven) beschreven
jaartelling en samenkomstnummering lopen gewoon door.
Autopsie:
RUL cpl
Achtergrond:
NPB
Literatuur:
-
Vindplaats:
-