BNPP

Beschrijving van de Openbare Samenkomsten gehouden bij gelegenheid der Algemeene Vergadering van den Nederlandschen Protestantenbond

Ondertitel:
Categorie:
III/nieuwsblad
Verschenen:
1899-1907 (29-37)
Eigenaar:
Nederlandsche Protestantenbond
Uitgever:
Van Holkema en Warendorf, Amsterdam
1903 (33): J.H. de Bussy, Amsterdam
Drukker:
Van Holkema en Warendorf, Amsterdam
1903 (33): J.H. de Bussy, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1x p/j
Omvang:
I
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Beschrijving van den Nederlandschen Protestantendag
samenkomsten achtereenvolgens gehouden 1899 (Assen, 29e), 1900 (Haarlem, 30e), 1901 (Utrecht, 31e), 1902 (Leeuwarden, 32e), 1903 (Zutfen, 33e), 1904 (Dordrecht, 34e), 1905 (Bussum, 35e), 1906 (Groningen, 36e), 1907 (Nijmegen, 37e)
aangezien geen van de vier bibliotheken, die van dit periodiek iets heeft iets van na 1907 wordt ervan uit gegaan dat de uitgave gestaakt is
Autopsie:
RUL cpl
Achtergrond:
NPB
Literatuur:
-
Vindplaats:
-