BNPP

Bijblad behoorende bij De Keuvelaar

Ondertitel:
Geïllustreerde Christelijke Volkslectuur
Categorie:
II/familieblad
Verschenen:
jan. 1893-1912* (1, nr. 1-20, nr. 52*)
Eigenaar:
S. de Boer Sr.
17 mei 1912 (20, nr. 20): -
Uitgever:
S. de Boer Sr.
17 mei 1912 (20, nr. 20): -
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
13 sep. 1912 (20, nr. 37): “uitsluitend voor abonné’s van De Keuvelaar ƒ 0,90 p/j FOTO’S -
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
HDC: 5 jan. 1912-27 dec. 1912 (20, nr. 1-20, nr. 52)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-