BNPP

Christelijk magazijn

Ondertitel:
of Bijdragen ter bevordering van christelijke verlichting en evangelische deugd, naar de behoeften van onzen tijd / door een gezelschap van protestantsche leeraaren
bijeengez. door P. Beets Pz
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1799-1820
Eigenaar:
een gezelschap van protestantsche leeraaren
Uitgever:
J. Breebaart, Hoorn
1820 (deel 4): G. van Dijk, Amsterdam
Drukker:
J. Breebaart, Hoorn
1820 (deel 4): G. van Dijk, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Hoorn
1820 (deel 4): Amsterdam
Frequentie:
4 delen van 1799-1820
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
P. Beets: 1799-1820 (deel 1-deel 4)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va Nieuw christelijk magazijn, of Bijdragen tot bevordering van christelijke verlichting en evangelische deugd
Autopsie:
KB: 1799 (deel 1)
1803 (deel 2)
1808 (deel 3)
1820 (deel 4)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-