BNPP

Christelijk Museum

Ondertitel:
tijdschrift ter bevordering van Christelijk leven
1853: tijdschrift ter bevordering van Christelijk leven, een werk, bestemd voor beschaafde Christenen van allerlei stand, en verschijnend in maandelijkse afleveringen.
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1849-1855
Eigenaar:
Uitgever:
N. de Zwaan, Utrecht
Drukker:
W.C.J. Bollaan, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
volgens het redactioneel van het eerste geraadpleegde nummer van 1852 heeft het blad een andere uitgever, redactie en ondertitel gekregen en zou reeds vanaf 1849 verschenen zijn
de jaargangen van 1849 tot 1851 zijn echter niet gevonden.
Autopsie:
UvA: 1852-1855 (4 vol.)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-