BNPP

De christelijke ambtenaar

Ondertitel:
orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Christelijken Ambtenaarsbond
8 jan. 1932 (17, nr. 1): weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Christelijken Ambtenaarsbond
juli 1945 (27, nr. 1): orgaan van de Algemeene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
15 sep. 1915-9 nov. 1946 (1, nr. 1-28, nr. 7)
Eigenaar:
Algemeene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond, ’s-Gravenhage
Uitgever:
Algemeene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond, ’s-Gravenhage
7 mei 1937 (22, nr. 19): A.J. Oranje, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Edecea, Hoorn

7 mei 1937 (22, nr. 19): Drukkerij-uitgeverij A.J. Oranje, ’s-Gravenhage
juli 1945 (27, nr. 1): Drukkerij Libertas, Utrecht
Plaats van Uitgave:
’s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/2w
1 sep. 1918 (4, nr. 1): 1 x p/m
17 mei 1919 (4, nr. 11): 1 x p/2w
14 juni 1929 (14, nr. 17): 1 x p/w (41 x p/j)
29 mei 1940 (25, nr. 20): 1 x p/w
juli 1945 (27, nr. 1): 1 x p/m
sep. 1946 (28, nr. 3): 1 x p/2w
Omvang:
III
17 okt. 1930 (15, nr. 36): IV
Formaat:
B
8 jan. 1932 (17, nr. 1): C
juli 1945 (27, nr. 1): B
juli 1946 (28, nr. 1): D
Oplage:
1.000
1926: 3.000
1932: 4.158
1940: 4.701
Prijzen:
ƒ0,60 p/j
17 mei 1919 (4, nr. 11): ƒ1,00 p/j
4 jan. 1922 (7, nr. 1): ƒ2,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A. Mastenbroek: 1 sep. 1918*-28 apr. 1920 (4, nr. 1-5, nr. 9)
Hoofdbestuur: 12 mei 1920-14 aug. 1941 (5, nr. 10-26, nr. 16)
verder geen vermelding in colofon
wel genoemd, meestal zonder data: A.M. van Schenk Brill
A. Mastenbroek
P.L. Gerritse
H.M. Kempenaar
Medewerkers:
Speciale nummers:
20 mrt. 1940 (25, nr. 12): 25 jarig bestaan van de Bond
10 apr. 1940 (25, nr. 15): feestverslag
29 mei 1940 (25, nr. 20): hoofdartikel over capitulatie en samenwerking met de bezetter
31 juli, 9 aug., 21 aug. 1941: extra nummers in opdracht van de Commissaris vakbonden H.J. Woudenberg met o.a. de oproep tot samengaan van alle arbeiders in een vakverbond
Bibliografische gegevens:
niet verschenen 8 mei 1940-29 mei 1940 (fictief 25, nr. 19-25, nr. 20)
aan de jaargangen 1930-1936 zijn registers van onderwerpen toegevoegd
sgm Door plicht tot recht en Onze banier,weekblad van den Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in Publieken Dienst en Ons Orgaan, weekblad van Ambtenaren bij ’s RijksBelastingen op Christelijke Grondslag en va Het orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
Autopsie:
HDC: 1 jan. 1923-25 dec. 1940 (8, nr. 1-35, nr. 25)
IISG: 25 mei 1917 (2, nr. 13)
sep. 1918-14 aug. 1941 (4, nr. 1-26, nr. 16)
juli 1945-9 nov. 1946 (27, nr. 1-28, nr. 7)
ontbreekt: dec. 1918 (4, nr. 4)
21 mei 1919 (4, nr. 12)
18 juni 1919 (4, nr. 14)
1 okt. 1919 (4, nr. 21)
29 okt. 1919 (4, nr. 23)
12 nov. 1919 (4, nr. 24)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NCBO
Literatuur:
-
Vindplaats:
-