BNPP

De Christen De Christen (I)

Ondertitel:
maandblad, uitgegeven door de Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen in Nederland
1 jan. 1884 (2, nr. 25): uitgegeven door de Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen in Nederland
15 nov. 1890 (9, nr. 190): weekblad voor gemeente en huisgezin. Orgaan der Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen in Nederland
7 jan. 1904 (23, nr. 872): Orgaan der Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen in Nederland
2 jan. 1914 (33, nr. 1392): Orgaan der Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen (Baptisten) in Nederland
27 juli 1917 (36, nr. 1578): Orgaan der Unie van Baptistengemeenten in Nederland
30 apr. 1928 (45, nr. 1920): Orgaan der Unie van Baptiste-gemeenten in Nederland
30 nov. 1945 (62, nr. 2769): Orgaan der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland;
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
15 jan. 1882-30 okt. 1942 (1, nr. 1-61, nr. 2754) en 18 mei 1945-14 dec. 1945 (62, nr. 2746-62, nr. 2771)
Eigenaar:
Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen in Nederland
27 juli 1917 (36, nr. 1578): Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Uitgever:
(waarschijnlijk de drukker): Snelpersdruk van J.J. Wiarda, Sneek: 1 jan. 1885 (4, nr. 49): Snelpersdruk van J. Hazewinkel Jzn, Groningen
1 feb. 1885 (5, nr. 51): T. Uchtman, Groningen
7 sep. 1899 (18, nr. 646): Bureel “De Christen”, Stadskanaal
1 jan. 1926 (45, nr. 1903): Bureel “De Christen”, Nieuw Weerdinge
11 sep. 1942 (61, nr. 2747): Unie van Baptisten-gemeenten in Nederland, Arnhem
Drukker:
Snelpersdruk van J.J. Wiarda, Sneek: 1 jan. 1985 (4, nr. 49): Snelpersdruk van J. Hazewinkel Jzn, Groningen
1 feb. 1885 (5, nr. 51): T. Uchtman, Groningen
1899: -
(in redactioneel artikel) 7 jan. 1909 (28, nr. 1132): Drukkerij Neerlandia, Apeldoorn
(in redactioneel artikel) 28 jan. 1921 (41, nr. 1670): fa L.S. Brandenburg, Workum
Plaats van Uitgave:
Sneek: 1 jan. 1885 (4, nr. 49): Groningen
7 sep. 1899 (18, nr. 646): Stadskanaal
1 jan. 1926 (45, nr. 1903): Nieuw Weerdinge
11 sep. 1942 (61, nr. 2747): Arnhem
Frequentie:
1 x p/m
1 jan. 1884 (3, nr. 25): 2 x p/m
15 nov. 1890 (9, nr. 190): 1 x p/w
27 juli 1917 (36, nr. 1578): 1 x p/2w
6 jan. 1922 (42, nr. 1695): 1 x p/w
19 jan. 1934 (53, nr. 2322): 1 x p/2w
4 jan. 1935 (53, nr. 2347): 1 x p/w
Omvang:
I
15 nov. 1890 (9, nr. 190): II
7 jan. 1904 (23, nr. 872): V
27 juli 1917 (36, nr. 1578): III
6 jan. 1922 (42, nr. 1695): V
19 jan. 1934 (53, nr. 2322): III
7 jan. 1938 (57, nr. 2504): V
19 juni 1945 (62, nr. 2748): III
Formaat:
C
7 jan. 1904 (23, nr. 872): B
3 jan. 1930 (49, nr. 2112): C
Oplage:
15 jan. 1882 (1, nr. 1): 250 à 300
dec. 1933 (52, nr. 2320) : minder dan 1200
Prijzen:
ƒ 1,00 p/j, losse nummers ƒ 0,10
1 jan. 1884 (3, nr. 25): ƒ 1,30 p/j, losse nummers ƒ 0,10
15 nov. 1890 (9, nr. 190): ƒ 1,80 p/j, buitenland ƒ 2,20 p/j
5 jan. 1911 (30, nr. 1236): ƒ 1,80 p/j, buitenland ƒ 2,50 p/j
12 mei 1916 (35, nr. 1515): ƒ 2,00 p/j, buitenland ƒ 2,50 p/j
28 jan. 1921 (41, nr. 1670): ƒ 2,00 p/j, buitenland ƒ 3,00 p/j
19 jan. 1934 (53, nr. 2322): ƒ 2,00 p/j, buitenland ƒ 3,00 p/j
13 juni 1941 (60, nr. 2682): ƒ 3,08 p/j, buitenland ƒ 4,16 p/j
18 mei 1945 (62, nr. 2746): ƒ 3,08 p/j, buitenland ƒ 4,16 p/j;
Foto's:
vanaf 10 jan. 1925 (45, nr. 1853) zeer incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
H.Z. Kloekers: 15 jan. 1882-15 dec. 1884 (1, nr. 1-3, nr. 48)
J. Horn: 1 jan. 1885-zd 1891* (4, nr. 49-10, nr. 52*)
F.J. van Meerloo: 2 jan. 1896*-31 aug. 1899 (15, nr. 454*-18, nr. 645)
B. Planting: 7 sep. 1899-11 juli 1913 (18, nr. 646-32, nr. 1367)
N. van Beek: 7 sep. 1899-17 juli 1914* (18, nr. 646-33, nr. ?)
A. Hof: 6 sep. 1918-? (38, nr. 1608-?)
J. Louw: 18 juli 1913-2 jan. 1920 (32, nr. 1368-40, nr. 1642)
J. Louw (secretaris): 30 okt. 1925-10 nov. 1933 (45, nr. 1894-52, nr. 2313)
J.W. Weenink: 6 sep. 1918-23 okt. 1925 (38, nr. 1608-45, nr. 1893)
N. Zerbst: : 6 sep. 1918-? (38, nr. 1608-?)
L. de Haan (secretaris): 17 nov. 1933-31 dec. 1937 (52, nr. 2314-56, nr. 2503)
F.E. Huizinga: 7 jan. 1938-30 okt. 1942 (57, nr. 2504-61, nr. 2754) en 18 mei 1945-14 dec. 1945 (62, nr. 2746-62, nr. 2771)
vanaf 2 jan. 1920 worden enige tijd geen namen van redactieleden vermeld
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
vanaf dec. 1929 Kerstnummers
Bibliografische gegevens:
het nummer van 30 okt. 1942 (61, nr. 2754) meldt dat het periodiek op last van de bezetter opgeheven is
in de periode tot herverschijning in mei 1945 verscheen een Mededelingenblad (van de Unie van Baptistengemeenten)
na dec. 1945 va Weekblad de Christen door hetgeen tegenwoordig aangeduid wordt als de Unie van Baptistengemeenten zijn vanaf 1882 tot 2006 een zestal bladen uitgegeven: - De Christen, 1882-1942 en 1945, hier aangeduid als De Christen I, - Mededelingenblad (van de Unie van Baptistengemeenten), 1942-1945, - Weekblad De Christen, 1945-1953, - De Christen, 1953-1970, hier aangeduid als De Christen II, - DC, 1970-1992 - De Christen, 1992-2006, hier aangeduid als De Christen III
Autopsie:
HDC: 1 jan. 1926-31 dec. 1926 (45, nr. 1903-46, nr. 1955)
ontbreekt: 45, nr. 1922, 1925, 1926, 1933, 1938, 1941, 1944, 1952, 1954
KB: 4 jan. 1952-25 dec. 1953 (69, nr. 3086-70, nr. 3189)
ontbreekt: 25 juli 1952 (69, nr. 3115)
26 sep. 1952 (69, nr. 3124)
2, 9 en 16 jan. 1953 (70, nr. 3138-3140)
Utrechts Archief: 15 jan. 1882-30 okt. 1942 (1, nr. 1-61, nr. 2754) en 18 mei 1945-14 dec. 1945 (62, nr. 2746-62, nr. 2771)
ontbreekt: 1888-1889 (7-8)
1892-1895 (11-14)
4 jan. 1910 (29, nr. 1184)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Baptist
Literatuur:
-
Vindplaats:
-