BNPP

De Christenbode De Christenbode I

Ondertitel:
bijblad bij De Christelijke Verzamelaar door en voor het volk
Categorie:
III/nieuws
Verschenen:
1858-1860
Eigenaar:
Bond der Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid, Amsterdam
Uitgever:
H. Höveker, Amsterdam
Drukker:
H. Höveker, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
2 x p/m
1858 (nr. 10) 1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,20 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
T.M. Looman: 1858-1860
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
na 1860 is onder de naam De Christenbode een reeks traktaatjes verschenen, dat weliswaar een voortzetting van het hier beschreven periodiek lijkt te zijn, maar een geheel andere formule en doel heeft
het wordt daarom apart beschreven als De Christenbode II
Autopsie:
KB: 1858 cpl
1859, nr. 1-nr. 35
1860, nr. 1-nr. 24, nr. 36-nr. 48
UvA: 11 jan. 1858-29 apr. 1859 (nr. 1/2-nr. 58)
ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Verbreiding
Literatuur:
-
Vindplaats:
-