BNPP

Estote Vigilantes

Ondertitel:
uitgave van het Evangelische Studenten in de Theologie Overleg (ESTO) aan de Vrije Universiteit
zd 1983 (7, nr. 2): Een blad voor en van beginnende theologen aan de V.U. apr. 1986 (10, zn): Contactorgaan van faculteitsvereniging ESTO
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
dec. 1977-nov. 1987 (1, nr. 1-11, nr. 2)
Eigenaar:
Evangelische Studenten in de Theologie Overleg (ESTO)
Uitgever:
Evangelische Studenten in de Theologie Overleg (ESTO)
Drukker:
Evangelische Studenten in de Theologie Overleg (ESTO)
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
6 à 8 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
200
feb. 1978 (1, nr. 2): 250
apr. 1979 (2, nr. 5): 300
mei 1979 (2, nr. 6): 275
1979-1987 (3-11): 250
Prijzen:
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H. Becker: dec. 1977-sep. 1979 (1, nr. 1-3, nr. 1)
J. van Riessen: dec. 1977-mei 1979 (1, nr. 1-2, nr. 6)
J.P. Strietman: dec. 1977-sep. 1982 (1, nr. 1-6, nr. 1)
H. Vegh: dec. 1977-sep. 1980 (1, nr. 1-4, nr. 1)
L. Burggraaff: mei 1978-sep. 1980 (1, nr. 4-4, nr. 1)
R.H. Baayen: nov. 1979-mei 1981 (3, nr. 2-4, nr. 7)
B. Terlouw: nov. 1979-sep. 1982 (3, nr. 2-6, nr. 1)
B.C. van Wieren: nov. 1980-sep. 1983 (4, nr. 2-6, nr. 5)
J.H. Langelaar: sep. 1981-1984* (5, nr. 1-7, nr. 3*)
D. Boersma: zd 1983-1984* (6, nr. 2-, nr. 3*)
H. Wilmink: zd 1983-1984* (6, nr. 2-7, nr. 3*)
L. Deventer: nov. 1983*-1984* (7, nr. 2-7, nr. 3*)
R. Heemskerk: nov. 1983 (7, nr. 2)
B. Ungert: apr. 1986*-2 nov. 1987? (zj, zn-11, nr. 2?) 
K. Lous: apr. 1986*-2 nov. 1987 (zj, zn-11, nr. 2?)
Medewerkers:
Speciale nummers:
apr. 1979 (2, nr. 5): speciaal verkiezingsnummer (voor faculteitsraad verkiezingen)
nov. 1980 (4, nr. 2): index
apr. 1981 (4, nr. 6): verkiezingsnummer
1980/81 (4): index
apr. 1982 (5, nr. 5): verkiezingsnummer
apr. 1983 (6, nr. 4): verkiezingsnummer
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk niet verschenen 1985-apr. 1986
zowel datering als nummering is uiterst gebrekkig
Autopsie:
VUA: dec. 1977-nov. 1987 (1, nr. 1-11, nr. 2)
ontbreekt: feb. 1984-apr. 1986 (7, nr. 3-10, zn)
1983 (7, nr. 1)
geen andere vindplaatsen bekend
Achtergrond:
VUA
Literatuur:
-
Vindplaats:
-