BNPP

Evangelie en volk

Ondertitel:
O.G.C. Christus voor alles
Categorie:
V/opinie
Verschenen:
15 sep. 1938-31 okt. 1941* (1, nr. 1-4, nr. 2*)
Eigenaar:
Orde van getuigen voor Christus
Uitgever:
Orde van getuigen voor Christus, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Boekdrukkerij v/h L. van Nifterik Hzn, Leiden
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
12x p/j
15 sep. 1940* (3, nr. 1): 1 x p/2w
Omvang:
I
1940/41 (3): II
Formaat:
C
15 sep. 1940 (3, nr. 1): D
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,00 p/j
15 sep. 1940 (3, nr. 1): ƒ1,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
G.J.K. baron van Lynden van Horstwaerde: 15 sep. 1938-15 mrt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 13)
W.Th. Boissevain: 15 sep. 1938-15 mrt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 13)
L.W.C. Ekering: 15 sep. 1938-15 mrt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 13)
F.P. Guépin: 15 sep. 1938-15 mrt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 13)
J. Kranenburg: 15 sep. 1938-15 mrt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 13)
J.H. Scholte: 15 sep. 1938-15 mrt. 1941 (1, nr. 1-3, nr. 13)
J. Boll: 15 sep. 1938-15 dec. 1938 (1, nr. 1-1, nr. 4) en 15 sep. 1940-15 mrt. 1941 (3, nr. 1-3, nr. 13)
J. van Daalen: 15 sep. 1940-15 mrt. 1941 (3, nr. 1-3, nr. 13)
N. Oosterbaan: 15 sep. 1940-15 mrt. 1941 (3, nr. 1-3, nr. 13)
H.W. van der Vaart Smit: 15 sep. 1940-15 mrt. 1941 (3, nr. 1-3, nr. 13)
F. Breedvelt: 15 feb. 1941-15 mrt. 1941 (3, nr. 11-3, nr. 13)
H.W. van der Vaart Smit (hoofdopsteller): 15 mei 1941-31 okt. 1941 (3, nr. 17-4, nr. 2)
W.Th. Boissevain (plaatsvervangend hoofdopsteller): 31 okt. 1941-31 okt. 1941 (4, nr. 2-4, nr. 2)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va: Mededeelingen van het dagelijksch bestuur van de orde van Getuigen van Christus, nov. 1941-dec. 1941 (4, nr. 3-4, nr. 5) met als hoofdopsteller resp. plaatsvervangend hoofdopsteller H.W. van der Vaart Smit resp. W.Th. Boissevain
het periodiek wordt wel door Picarta gemeld en is ook getraceerd, maar de daar gevonden gegevens komen niet overeen met het door Picarta gemelde
er schijnt nog een kleinere aflevering van Evangelie en Volk te zijn verschenen vanaf juli 1944 met een nieuwe jaargangnummering en als ondertitel: Mededelingenblad ten dienste v.d. comités, uitgever en drukker: NV Roepers Drukkerij, Den Haag (hoofdopsteller J.L.J. Meinders) zou 1x p/m verschijnen, prijs ƒ1,00, voor comités ƒ0,60 p/j, maar is niet gevonden
het is mogelijk dat dit periodiek de directe opvolger is van Mededeelingen, Orde der getrouwe getuigen van den komenden Christus, waarvan dezerzijds slechts twee nummers van 1935 bekend zijn en dat elders beschreven is
Autopsie:
HDC: 2, nr. 1
3, nr. 1-5, 11-14
4, nr. 1,2
ontbreekt: 3, nr. 6-10, 15
UvA: 1, nr. 2
2, nr. 2, 3, 5, 7, 9-12
3, nr. 1-26
4, nr. 1-5
ontbreekt: 1, nr. 1 en 3-12
2, nr. 4, 6, 8
NIOD cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-