BNPP

De Evangelische Kerkbode

Ondertitel:
-
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1 okt. 1841-29 dec. 1848 (1, nr. 1-8, nr. 52) en 1849-1855 (NS1-NS7)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
Drukker:
Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
C
Oplage:
± 2750 exemplaren
Prijzen:
ƒ4,00 p/j binnen Amsterdam
ƒ 5,25 p/j franco buiten de stad
buiten intekening ƒ 0,10 per nummer
Tekeningen:
-
Redactie:
er worden geen namen van redactieleden genoemd, maar volgens de prospectus hadden gedurende de periode 1 okt. 1841-29 dec. 1848 (1, nr. 1-8, nr. 52) zitting: W. Broes
J.C. Fabius
A.H. ter Hoeven
A. des Amorie v.d. Hoeven
P.J.L. Huët
S.D. de Keizer
W. Cnoop Koopmans
L.L. Lentz
G.G. Merkus
S. Muller
G.J. Rooyens
J.A. Helper Sesbrugger
N. Swart
D.H. Wildschut
J.M. Wolff
W.A. van Hengel
H.J. Royaards
P. Hofstede de Groot
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
gratis bijlage 17 juni 1842: de Keulse quaestie: koning van Pruisen versus aartsbisschop van Keulen (los nummer ƒ0,15)
Bibliografische gegevens:
bovengenoemde redactieleden zijn uit onvrede met de gevolgen van de grondwetswijziging per 29 dec. 1848 afgetreden
de uitgever is met een andere redactie verder gegaan
deze wordt echter niet (in het colofon) genoemd
na 1855 niet verder verschenen
Autopsie:
KUN: 1 okt. 1841-29 dec. 1848 (1, nr. 1-8, nr. 52)
ontbreekt: 15 okt. 1847 (7, nr. 42)
16 juni 1848 (8, nr. 24)
RUU: 7 jan. 1853-30 dec. 1853 (13, nr. 1-13, nr. 52)
RUL: 1 okt. 1841-24 dec. 1852 (1, nr. 1-12, nr. 52)
ontbreekt: 12 nov. 1847 (7. nr. 46)
UvA: 5 jan. 1849-24 dec. 1852 (NS1, nr. 1-NS4, nr. 52), de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-