BNPP

Friesch Dagblad

Ondertitel:
17 jan. 1927 (24, nr. 6540): Hoofdorgaan voor de Antirevolutionaire Partij in Friesland
21 okt. 1946* (42, nr. ?): Christelijk Nationaal Dagblad
16 mrt. 1972 (66, nr. 64): Christelijk Nationaal
3 okt. 1988 (81, nr. 233): Christelijk Dagblad
Categorie:
I/dagblad
Verschenen:
3 juni 1903-19 mei 1941 (1, nr. 1-38, nr. 19109) en 16 apr. 1945-heden = 31 dec. 1998 (41, nr. 1-91, nr. 307)
Eigenaar:
3 juni 1903 (1, nr. 1): Provinciale Persvereeniging, Leeuwarden
6 juli 1904 (2, nr. 537): Provinciale Persvereeniging, Sneek
2 jan. 1958 (53, nr. 1): Provinciale Persvereeniging voor Friesland
2 okt. 1998 (91, nr. 232): Friesch Dagblad BV, Leeuwarden
Uitgever:
3 juni 1903 (1, nr. 1): Provinciale Persvereeniging, Leeuwarden
6 juli 1904 (2, nr. 537): Provinciale Persvereeniging, Sneek
2 jan. 1948 (43, nr. 1): Provinciale Persvereeniging voor Friesland, Leeuwarden
9 nov. 1949 (44, nr. 262): -
2 jan. 1958 (53, nr. 1): Provinciale Persvereniging voor Friesland
16 mrt. 1972 (66 nr. 6491): Provinciale Persvereniging voor Friesland, Leeuwarden
2 okt. 1998 (91, nr. 232): Friesch Dagblad BV, Leeuwarden
Drukker:
Drukkerij Amsing, Leeuwarden
10 dec. 1903 (1, nr. 195): C. Jongbloed Azn, Leeuwarden
juni 1904 (2): J.J. Wiarda, Sneek
sep. 1906 (3): NV de Motor, Sneek
2 jan. 1948 (43, nr. 1): N.V. Leeuwarder Nieuwsblad, Leeuwarden
9 nov. 1949 (44, nr. 262): -
2 jan. 1957 (52, nr. 1): Drukkerij Friesch Dagblad
24 jan. 1984 (78, nr. 20): -
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
6 juli 1904 (2, nr. 537): Sneek
2 jan. 1948 (43, nr. 1): Leeuwarden
Frequentie:
5x p/w (di-zat)
10 aug. 1914 (12, nr. 2847): 6x p/w
28 juli 1923 (21, nr. 5639): 5 x p/w (niet op vrijdag)
2 jan. 1948 (43, nr. 1): 6x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
E
Oplage:
1904 (2): 750
feb. 1905 (3): 749
juli 1916 (14): 3.000
1924 (22): 3.600
10 mrt. 1930 (27, nr. 7239): meer dan 13.000 abonnees
30 okt. 1976 (70, nr. 256): 22.500 abonnees
18 dec. 1978 (72, nr. 297): 25.000 abonnees
Prijzen:
ƒ6,00 p/j
14 juli 1916 (14, nr. 3441): ƒ6,90 p/j (15% oorlogstoeslag)
1 okt. 1918 (15, nr. 4153): ƒ7,00 p/j (ƒ1,00 duurtetoeslag)
2 jan. 1920 (17): ƒ8,00 p/j
1921/22 (19): ƒ9,60 p/j
1 juni 1922 (20, nr. 5287): ƒ21,00 p/j
1 okt. 1925 (23, nr. 6195): ƒ9,60 p/j, buitenland ƒ16,00 p/j, zaterdagnummers afzonderlijk: ƒ2,80 p/j, incasso ƒ0,15, losse nummers ƒ0,05, buitenland ƒ16,00 p/j
21 jan. 1930 (27, nr. 7205): ƒ9,00 p/j, buitenland ƒ16,00 p/j, zaterdagnummers afzonderlijk: ƒ2,80 p/j, incasso ƒ0,15, losse nummers ƒ0,05
6 sep. 1939 (37, nr. 18220): ƒ9,00 p/j, buitenland ƒ16,00 p/jw, zaterdagnummers afzonderlijk: ƒ2,80 p/j, incasso ƒ0,15
2 jan. 1948 (43, nr. 1): ƒ13,00 p/j
2 jan. 1952 (47, nr. 1): ƒ21,84 p/j
2 jan. 1957 (52, nr. 1): ƒ27,60 p/j p/j
20 mrt. 1962 (57, nr. 67): ƒ31,20 p/j
15 juni 1967 (62, nr. 139): ƒ50,00 p/j
16 mrt. 1972 (67, nr. 64): ƒ88,40 p/j, losse nummers ƒ0,30
2 sep. 1977 (71, nr. 205): ƒ154,40 p/j, losse nummers ƒ0,60
7 jan. 1982 (76, nr. 4): ƒ222,10 p/j, losse nummers: ƒ0,80
1 okt. 1986 (79, nr. 230): ƒ267,80 p/j, fpp ƒ267,80 + ƒ54,00 porto p/j, losse nummers ƒ1,25
2 jan. 1992 (85, nr. 1): ƒ310,54 p/j bij automatische incasso (bij betaling per acceptgirokaart ƒ311,50 p/j), postabonnement: ƒ54,00 p/j porto extra, losse nummers ƒ1,35
9 dec. 1998 (91, nr. 290): ƒ378,00 p/j bij automatische incasso (bij betaling per acceptgirokaart ƒ2,50 extra), postabonnement: ƒ60,00 porto p/j extra, losse nummers ƒ1,70 (zaterdag ƒ2,25)
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
het colofon geeft niet altijd duidelijkheid m.b.t. de samenstelling en exacte zittingsduur van de redactie
soms worden ook namen van directieleden genoemd: J. van de Molen (hoofdredacteur): 3 juni 1903-sep. 1904? (1, nr. 1-2, nr. ?)
D. Mulder: 3 juni 1903-31 aug. 1904 (1, nr. 1-?)
D. Mulder (waarnemend hoofdredacteur): 1 sep. 1904-6 okt. 1909 (2-7)
H. Okma: 3 juni 1903-25 okt. 1907 (1, nr. 1-5, nr.?)
H. Dethmers: 3 juni 1903- (1, nr. 1-)
T. Nauta (namens het bestuur): 3 juni 1903 (1, nr. 1)
S. Dijkstra: juni 1904 (2)
P. Brouwer: 12 juli 1908-15 nov. 1911 (6-9)
P. Brouwer (hoofdredacteur): 15 nov. 1911-1926 (9-24)
J.J. Croles: 12 juli 1908 (6)
S. Sijtsma: 12 juli 1908 (6)
als redacteuren nog genoemd, meestal zonder datering: hr. Kraak: 1916-1919
Van der Bij
J. de Jong: 1917-1920
Fennema (hulpredacteur)
Davids: feb. 1920
T. Cnossen
H.S. van Houten: 1920
H.A: 10 mei 1940-19 mei 1941
H. Algra (hoofdredacteur): 2 jan. 1948*-15 juli 1977 (43, nr. 1*-71, nr. 163)
H. Eijgelaar: 2 jan. 1948*-31 dec. 1952 (43, nr. 1*-47, nr. 306)
E.B. Folkertsma: 2 jan. 1948*-4 mrt. 1967 (43, nr. 1*-62, nr. 54)
L. Eringa: 2 jan. 1953-30 sep. 1988 (48, nr. 1-81, nr. 231)
S. Faber: 11 apr. 1967-15 jan. 1985 (62, nr. 85-79, nr. 12)
S. Faber (hoofdredacteur): 16 juli 1977-15 jan. 1985 (71, nr. 164-79, nr. 12)
K. Runia (voorzitter): 16 juli 1977-30 sep. 1988 (71, nr. 164-81, nr. 231)
K. Runia: 5 mrt. 1994-31 dec. 1998 (87, nr. 54-91, nr. 307)
Y. Schaaf (hoofdredacteur): 16 juli 1977-1 okt. 1990 (71, nr. 164-83, nr. 230)
Y. Schaaf: 5 mrt. 1994-13 apr. 1994 (87, nr. 54-87, nr. 86) en 8 mei 1995-3 aug. 1998 (88, nr. 108-91, nr. 180)
G.J. Breucker (waarnemend hoofdredacteur): 29 jan. 1985-31 okt. 1985 (79, nr. 24-79, nr. 257)
K. de Jong Ozn: 5 mrt. 1994-31 dec. 1998 (87, nr. 54-91, nr. 307)
directie: R. Boomgaardt: 2 jan. 1948-31 jan. 1980 (43, nr. 1-74, nr. 26)
J.J. Attema: 1 feb. 1980-31 dec. 1987 (74, nr. 27-80, nr. 307)
G.H. Krommendijk: 3 jan. 1955-13 dec. 1956 (50, nr. 1-51, nr. 31)
B.J. Nuys (hoofdredacteur): 1 nov. 1985-14 sep. 1994 (79, nr. 258-87, nr. 215)
C. Veen (directie): 1 dec. 1987-20 mrt. 1991 (80, nr. 283-84, nr. 67)
E.M. van Veenstra (directeur): 3 juni 1993-4 mrt. 1994 (86, nr. 128-87, nr. 53)
L. Kooistra (hoofdredacteur): 15 sep. 1994-31 dec. 1998 (87, nr. 216-91, nr. 307)
K. Jansma (coördinatie): 5 mrt. 1994-14 sep. 1994 (87, nr. 54-87, nr. 215)
C.B. Elsinga: 22 mei 1995-31 dec. 1998 (88, nr. 120-91, nr. 307)
A.J. Popkema-van Heiningen: 8 mei 1995-31 dec. 1998 (88, nr. 108-91, nr. 307)
T.C. Veninga: 24 okt. 1995-31 dec. 1998 (88, nr. 251-91, nr. 307)
Medewerkers:
Pollema: 3 juni 1903-1911 (1, nr. 1-)
A. Anema
G. Boekenoogen: jan. 1918 (16)
S.J. Land: 1907-1910
J.C. Rullman (recensent): mei 1906-12 apr. 1911 (4-9)
H. Algra: 16 juli 1977-29 mei 1982 (71, nr. 164-76, nr. 124)
Speciale nummers:
7 aug. 1926: overlijden van hoofdredacteur P. Brouwer
6 okt. 1926 (24, nr. 6429): extra nummer De Landdag van den Bijz. Vrijw. Landstorm
2 juli 1928 (26, nr. 6852): jubileumnummer 25 jr. Friesch Dagblad
5 sep. 1938 (36, nr. 17961): jubileumnummer 40 jr. regering Koningin Wilhelmina
5 apr. 1947 (42, nr. 80): elke zaterdag wordt De Sneinspetiele, een zondagsblad, bijgevoegd
3 juni 1953 (48, nr. 126): jubileumnummer vijftigjarig bestaan Friesch Dagblad
1 mei 1965 (60, nr. 101): Bevrijdingsnummer
1 sep. 1973 (67, nr. 206): Speciale bijlage Koningin Juliana 25 jaar vorstin
3 juni 1978 (72, nr. 128): Herdenking 75 jaar Friesch Dagblad
18 dec. 1978 (72, nr. 297): Jubileumkrant Friesch Dagblad 75 jr
Bibliografische gegevens:
de nummers van 3 juni 1903 tot 1 juli 1903 werden als proefnummers verzonden
19 mei 1941-16 april 1945: Friesch Dagblad tijdelijk opgeheven
vv: Provinciale Friesche Courant, 1900-1903
na herverschijnen in 1945 volgen de jaargangen het kalenderjaar
het is niet onwaarschijnlijk dat reeds vanaf herverschijnen na de Tweede Wereldoorlog de ondertitel ‘Christelijk Nationaal Dagblad’ luidde
veel namen van redactieleden en medewerkers komen niet in het periodiek zelf voor, maar zijn ontleend aan het gedenkboek van K. de Jong Ozn
Autopsie:
KB: 5 jan. 1925-9 mei 1940 (22, nr. 6004-37, nr. 18847)
21 okt. 1946-31 dec. 1998 (41, nr. 245-91, nr. 307)
ontbreekt: 5 mei 1925 (22, nr. 6089)
6 mei 1925 (22, nr. 6090)
15 sep. 1925 (23, nr. 6183)
21 dec. 1926 (24, nr. 6521)
3 jan. 1929 (26, nr. 6951)
7 feb. 1929 (26, nr. 6977)
7 mrt. 1929 (26, nr. 6998)
12 mrt. 1929 (26, nr. 7001)
10 juni 1931 (28, nr. 7496)
2 mrt. 1933 (30, nr. 7965)
31 juli 1933 (31, nr. 8066)
30 nov. 1933 (31, nr. 9052) (verkeerde nummering)
4 dec. 1934 (32, nr. 11206) (verkeerde nummering)
23 okt. 1935 (33, nr. 11492)
14 nov. 1935 (33, nr. 11509)
30 jan. 1936 (33, nr. 11182) (verkeerde nummering)
13 apr. 1936 (33, nr. 11233)
17 okt. 1936 (34, nr. 11645)
1 dec. 1936 (34, nr. 11677)
7 jan. 1937 (34, nr. 11172) (verkeerde nummering)
17 feb. 1937 (34, nr. 11774)
29 mrt. 1937 (34, nr. 11802)
17 mei 1937 (34, nr. 11213) (verkeerde nummering)
8 mrt. 1938 (35, nr. 17578) (verkeerde nummering)
15 juni 1939 (36, nr. 18162)
21 okt. 1946-31 dec. 1947 (41, nr. 245-42, nr. ?)
15 jan. 1948 (43, nr. 12)
27-28 jan. 1948 (43, nrs. 22-23)
30 jan. 1948 (43, nr. 25)
27 feb. 1948 (43, nr. 49)
3 mei 1948 (43, nr. 103)
18 mei 1948 (43, nr. 114)
19 juni 1948 (43, nr. 142)
20 sep. 1948 (43, nr. 219)
21 sep. 1948 (43, nr. 220)
15, 27 en 30 okt. 1948 (43, nr. 241, 251, 254)
10, 15, 16, 22, 23 nov. 1948 (43, nr. 263, 267, 268, 273, 274)
13, 15, 16, 20, 24, 27 dec. 1948 (43, nr. 291, 293, 294, 297, 301, 302)
18, 20, 31 jan. 1949 (44, nr. 14, 16, 25)
19, 21, 28 feb. 1949 (44, nr. 42, 43, 49)
10 mrt. 1949 (44, nr. 58)
13, 15 apr. 1949 (44, nr. 87, 89)
14 mei 1949 (44, nr. 111)
11, 12 juli 1949 (44, nr. 87, 89)
14 mei 1949 (44, nr. 111)
11, 12 juli 1949 (44, nr. 158, 159)
23, 29 sep. 1949 (44, nr. 222, 227)
11 okt. 1949 (44, nr. 237)
3 nov. 1949 (44, nr. 257)
1 mrt. 1950 (45, nr. 51)
16 mrt. 1950 (45, nr. 64)
7 apr. 1950 (45, nr. 82)
24 mei 1950 (45, nr. 119)
7, 18 nov. 1950 (45, nrs. 261, 271)
23 dec. 1950 (45, nr. 301)
2, 3, 9 jan. 1951 (46, nr. 1, 2, 7)
25 juni 1951 (46, nr. 145)
22 dec. 1951 (46, nr. 300)
16 apr. 1952 (47, nr. 89)
2 feb. 1953 (48, nr. 27)
juli 1953-dec. 1956 (48-51)
2 feb., 27 mrt., 15 apr., 22 apr., 7 mei, 25 mei, 25 juni, 4 juli, 8 juli, 19 aug., 20 aug., 1 okt., 2 okt. 5 nov., 27 nov. 1957 (52, nr. 28, 74, 93, 105, 121, 145, 153, 156, 192, 193, 229, 230, 259, 278)
18 sep., 2 dec. 1958 (53, nr. 218, 282)
16 juni, 16 dec. 1959 (54, nr. 137, 294)
7, 22 jan., 22 feb. 1960 (55, nr. 5, 18, 44)
7 juni, 27 sep., 3 okt. 1961 (56, nr. 130, 199, 204)
22 mrt., 14 juli, 4 sep., 5 sep., 7 sep., 22 dec. 1962 (57, nr. 69, 163, 207, 208, 210, 302)
2 jan., 27 sep., 28 sep. 1963 (58, nr. 1, 227, 228)
PBF: 3 juni 1903-31 dec. 1924 (1, nr. 1-21, nr. 6000 )
11 mei 1940-23 juli 1940 (37, nr. 18848-38, nr. ?)
21 okt. 1946-31 dec. 1947 (41, nr. 245-42, nr. ?)
juli 1953-dec. 1956 (48-51)
ontbreekt: 3 juni 1903 (1, nr. 1)
14 juni 1903-28 mei 1904
14 juni 1903-28 mei 1904
23 mei 1908-1 juni 1909 (6-7)
27 mei 1911-1 juni 1912 (8)
19 apr. 1913-16 juni 1914 (9-10)
25 mrt. 1915-31 mei 1915 (12)
1 apr. 1924-2 juni 1924 (21)
24 juli 1940-19 mei 1941
Achtergrond:
ARP
Literatuur:
K. de Jong Ozn, Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch dagblad, deel I, 1903-1925, Kampen, 2003
Vindplaats:
-