BNPP

Geloof en wetenschap Geloof en wetenschap (1860)

Ondertitel:
woorden van strijd en vrede over de godsdienstige vraagstukken des tijds door evangeliedienaars
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1860
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
Omvang:
Formaat:
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
waarschijnlijk zijn maar enkele nummers verschenen
met het oog op het van 1947 tot 1971 verschijnende gelijknamige periodiek wordt het hier beschreven tijdschrift aangeduid als Geloof en wetenschap (1860)
Autopsie:
er zijn geen nummers van dit tijdschrift gevonden
het in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht vermelde exemplaar uit 1860 behoort niet meer tot de collectie
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-