BNPP

Gereformeerd Gezinsblad

Ondertitel:
Aangaande mij en mijn huis wij zullen den Heere dienen
Categorie:
I/dagblad
Verschenen:
15 apr. 1948-29 dec.1967 (4, nr. 31-24, nr. 4626)
Eigenaar:
Stichting De Vrije Kerk, Rotterdam
19 sept. 1953 (9, nr. 747): Stichting Gereformeerd Gezinsblad v/h. Stichting De Vrije Kerk, Groningen
Uitgever:
Stichting De Vrije Kerk, Rotterdam
19 sept. 1953 (9, nr. 747): Stichting Gereformeerd Gezinsblad v/h. Stichting De Vrije Kerk, Groningen
Drukker:
29 mrt 1949 (5, nr. 59): Venema en Verlind, Groningen
14 dec. 1950 (7, nr. 325): ?, Apeldoorn
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
19 sept. 1953 (9, nr. 747): Groningen
Frequentie:
15 apr. 1948 ( 4, nr. 31):1x p/w
10 sept 1948 (5, nr. 2): 2x p/w
29 mrt 1949 (5, nr. 59): 3x p/w (di/do/za)
31 dec. 1953 (10, nr. 790): 4x p/w
2 jan. 1957 (13, nr. 1402): 5 x p/w
29 sep. 1959 (16, nr. ?): 6 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
ƒ6,00 p/j, buitenland ƒ7,50 p/j
10 sept. 1948 (5, nr. 2): editie 1 x p/w ƒ6,00 p/j, buitenland ƒ7,50 p/j, editie 2 x p/w ƒ12,00 p/j, buitenland ƒ15,00 p/j
16 apr. 1949 (5, nr. 67): editie 1 x p/w ƒ6,00 p/j, editie 3 x p/w ƒ15,00 p/j, buitenland ƒ19,00 p/j
2 jan. 1954 (10, nr. 791): ƒ16,20 p/j of ƒ20,20 p/j (hierbij inbegrepen ƒ4,00 voor steun Gezinsbladfonds)
5 mrt 1955 (11, nr. 1029): ƒ18,00 p/j, per kwitantie ƒ19,20 p/j
17 mrt 1956 (12, nr. 1240): losse nummers ƒ0,15
2 jan. 1957 (13, nr. 1402): ƒ22,00 p/j, per kwitantie ƒ23,20 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
P. Jongeling (hoofdredacteur): 15 apr. 1948-29 dec.1967 (4,no. 31-24, nr. 4626)
Medewerkers:
R.H. Bremmer: 15 apr. 1948-18 juni 1948 (4, nr. 31-4 nr. 40)
J.P. van der Stoel: 15 apr. 1948-18 juni 1948 (4, nr. 31-4, nr. 40)
C. Vonk: 15 apr. 1948-18 juni 1948 (4, nr. 31-4, nr. 40)
na 18 juni 1948 worden geen namen van medewerkers meer vermeld
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv De Vrije Kerk, reformatorische stemmen
va Nederlands Dagblad, gereformeerd gezinsblad
de editie van 30 dec. 1967 is getiteld Nederlands Dagblad, Gereformeerd Gezinsblad
van 10 sep. 1948 tot 26 mrt. 1949 verschijnt ook een wekelijkse editie
Autopsie:
KB cpl
RUU: 21 feb. 1956-29 dec. 1967 (12, nr. 1225-24, nr. 4626)
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-