BNPP

Gereformeerd Knapen- en Meisjesblad

Ondertitel:
orgaan der Gereformeerde Knapen- en Meisjesvergaderingen in Nederland
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
juli 1940-aug. 1940 (30, nr. 7-30, nr. 8/20, nr. 7-20, nr. 8)
Eigenaar:
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie
Uitgever:
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, Zeist
Drukker:
Drukkerij Libertas, Rotterdam
Plaats van Uitgave:
Zeist
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
G.Ch. Aalders: juli 1940-aug. 1940 (30, nr. 7-30, nr. 8/20, nr. 7-20, nr. 8)
Joh. C. Francken: juli 1940-aug. 1940 (30, nr. 7-30, nr. 8/20, nr. 7-20, nr. 8)
M. Grashoff: juli 1940-aug. 1940 (30, nr. 7-30, nr. 8/20, nr. 7-20, nr. 8)
F. Diepersloot: juli 1940-aug. 1940 (30, nr. 7-30, nr. 8/20, nr. 7-20, nr. 8)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
de combinatie van beide periodieken – of althans de tijdelijke opname van het meisjesblad in het knapenblad – is blijkens een redactioneel bericht – een uitgave in oorlogsvorm, waarvan men hoopt dat het zich tot één nummer zal beperken
het worden er echter twee
van de jaargangnummering is de eerste van het knapenblad, de tweede van het meisjesblad
Autopsie:
HDC: juli 1940-aug. 1940 (30, nr. 7-30, nr. 8/20, nr. 7-20, nr. 8)
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-