BNPP

Gereformeerde Stemmen

Ondertitel:
uit de niet afgescheidene gemeenten tegen de gedachten omtrent het verbond der werken voorkomend in de Nederlandsche Stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde, September 1838 of Betoog, dat het leerstuk des werkverbonds, opgericht met den regten mens in het paradijs, van de reformatie af als een fundamenteel leerstuk in de Geref. Kerk geleerd is, en als zodanig behoort vastgehouden te worden
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1838 (1)
Eigenaar:
Uitgever:
J.H. den Ouden, Amsterdam
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk niet verder verschenen
is een orthodox-hervormde reactie op het uit Réveilkring afkomstige Nederlandsche Stemmen, dat echter ook een redacteur uit afgescheiden kring had
Autopsie:
TUKBW: 1838 (1)
Achtergrond:
Datheen
Literatuur:
-
Vindplaats:
-