BNPP

Gesprekken

Ondertitel:
zijnde het vervolg der Zamenspraken n° 1-nº 720 van wijlen den Heer J.L. Bernhardi 3. CATEGORIE II/opinie
Verschenen:
3 juli 1873-25 juni 1874 (1, nr. 1-1, nr. 52)
Eigenaar:
-
Uitgever:
B.H. Maaskant, Gouda
Drukker:
W.D. Hes, Utrecht
20 nov. 1873: B.H. Maaskant, Gouda
Plaats van Uitgave:
Gouda
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
losse nummers ƒ 0,02, franco per post ƒ 0,03
Foto's:
-
Tekeningen:
- 16. REDACTIE L.D.J. Bernhardi: 3 juli 1873-25 juni 1874 (1, nr. 1-1, nr. 52) 17. MEDEWERKERS – 18. SPECIALE NUMMERS – 19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS vv Zamenspraken
volgens Van Heyst (zie Literatuur) is er meer dan is beschreven
hijzelf bezit nr. 1-nr. 61
de ontbrekende nummers 53-61 zijn echter niet geraadpleegd
na de dood van J.L. Bernhardi op 4 mei 1873 is er een strijd ontstaan over de ware voortzetting van het periodiek Zamenspraak en dit heeft geresulteerd in twee periodieken met een kortstondig en een met een wat langer bestaan: Zamenspraken, 17 mei 1873-7 feb. 1874 (nr. 722-nr. 760), onder redactie van A.O. Schaafsma en Gesprekken zijnde het vervolg der Zamenspraken n° 1-720 van wijlen den Heer J.L. Bernhardi , 3 juli 1873-25 juni 1874 (1, nr. 1-1, nr. 52), onder redactie van Bernhardi´s dochter en De Geuzenbode, Gereformeerde zamenspraken, uit te geven ten voordele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis, 3 okt. 1873-21 sep. 1877, onder redactie van bovengenoemde A.O. Schaafsma 20. AUTOPSIE RUU: 1873/1874 (1, nr. 1-nr. 52) 21. ACHTERGROND Datheen 22. LITERATUUR W. van der Zwaag, Jean-Louis Bernardi, Houten, 1987, pg. 340 ev.
J. van Heyst, Kerk-Oranje-Vaderland, de leus van een contra-revolutionaire stroming, Leiden, 1964, ongepubliceerde doctoraal-scriptie
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-