BNPP

Goudsch Kronijkske

Ondertitel:
Met den toetssteen Voor de wet, den koning en het volk, onder Gods gunst.
Categorie:
I/nieuws
Verschenen:
27 juli 1850-29 dec. 1853 (nr. 1-nr. 358) en 1 jan. 1854-28 dec. 1856 (5, nr. 1-7, nr. 104)
Eigenaar:
Uitgever:
G.B. van Goor te Gouda
Drukker:
G.B. van Goor te Gouda
Plaats van Uitgave:
Gouda
13 jul 1851 (nr. 101) ook: Hoofd-Bureau voor Nederlands Oost-Indië, bij W.J. van Haren Noman te Batavia
7 aug 1854 (nr. 317) was de uitgever in Batavia: W.J. van Haren Noman en Kolff
Frequentie:
2 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ8,00 p/j, 13 juli 1851 (nr. 101): ƒ8,00 p/j, Oost-Indië ƒ21,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
(vmdl): J. Bakker Korff: 27 juli 1850-28 dec. 1856 (nr. 1-7, nr. 104)
Medewerkers:
Speciale nummers:
10 apr 1953 (nr. 283): Buitengewoon nommer van het Goudsch Kronijkske, toegevoegd aan het nr. van 10 apr 1853 getiteld :’Vrijzinnige Onstaatkundigheid en de Paus zonder regt.’
jan. 1854 wordt voor het eerst een jaargangnummering (5) vermeld, die telt vanaf de start van het periodiek
Bibliografische gegevens:
in de titel is tussen het woord ‘Goudsch’ en ‘Kronijkske’ een gekroond wapenschild afgebeeld, links en rechts vastgehouden door twee leeuwen, met in het onderliggende lint geschreven: ‘per aspera ad astra’
Autopsie:
KB: 27 juli 1850-1 aug. 1852 (nr. 1-nr. 211)
2 jan 1853-28 dec. 1856 (nr. 255-7, nr. 104)
van de totale uitgave ontbreekt: begin aug. 1852-eind dec. 1852 (nr. 212-nr. 254)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
L.J. Rogier, ‘Contra-revolutionaire journalistiek omstreeks 1853’, in: Forum der Letteren I (1960), p. 233-246
ook in: Terugblik en uitzicht I, Hilversum, 1964, p. 341-355
B. de Gaay Fortman, ‘Richting en beleid van eenige contrarevolutionaire stroomingen in de negentiende eeuw I’, Antirevolutionaire staatkunde, 4e kwartaal 1940, p. 348-376
Vindplaats:
-