BNPP

De greep naar hen die zoeken

Ondertitel:
orgaan van de samenwerkende Haarlemsche Christelijke Jongemannenvereenigingen onder redactie van een commissie uit het Algemeen Bestuur
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
okt. 1927-feb. 1929* (1, nr. 1-2, nr. 5*)
Eigenaar:
Haarlemsche Christelijke Jongemannenvereenigingen, Haarlem
Uitgever:
Drukker:
Boek- en Handelsdrukkerij J. Inklaar, Haarlem
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ0,75 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
B.J.E. van Noort (eindredacteur): okt. 1927-apr. 1928 (1, nr. 1-1, nr. 7)
C. Nauta (secretaris): okt. 1927-feb. 1929* (1, nr. 1-2, nr. 5*)
G.J. Waardenburg (eindredacteur): juni 1928-feb. 1929* (1, nr. 9-2, nr. 5*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv De Opbouw
het is niet zeker hoe lang het periodiek is verschenen
Autopsie:
HDC: okt. 1927-feb. 1929 (1, nr. 1-2, nr. 5)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CJV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-