BNPP

De Hamer

Ondertitel:
kaderorgaan van de Ned. Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
sep. 1956-juni/juli 1960 (1, nr. 1-4, nr. 10)
Eigenaar:
Ned. Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag
Uitgever:
Ned. Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, Amersfoort
Drukker:
Drukkerij Friesch Dagblad, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Amersfoort
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
H.D.W. Boven: apr. 1957*-juni/juli 1960* (1, nr. 8-4, nr. 10*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
onbekend of het blad verder is verschenen
Autopsie:
HDC: apr. 1957-juni/juli 1960 (1, nr. 8-4, nr. 10)
er zijn geen andere nummers en vindplaatsen bekend
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-