BNPP

De Heraut

Ondertitel:
Eene stem over Israël en tot Israël
7 juli 1855 (6, nr. 27): Eene stem aan Israëlieten en Christenen in Nederland
5 jan. 1856 (7, nr. 1): Eene Nederlandsche stem voor Israels Koning, het hoofd der Gemeente
6 jan. 1871 (22, nr. 1): Voor Vrije Kerk en Vrije School in het Vrije Nederland
9 jan. 1887 (nr. 472): (De Heraut) van de gereformeerde kerken in Nederland
12 okt. 1913 (nr. 1864): (De Heraut) voor de gereformeerde kerken in Nederland
Categorie:
I/opinie
Verschenen:
15 okt. 1850-22 mrt. 1872 (1, nr. 1-23, nr. 12) en 7 dec. 1877-28 jan. 1945 (nr. 1-nr. 3490)
Eigenaar:
6 jan. 1871 (22, nr. 1): Vereeniging de Heraut
7 dec. 1877 (nr. 1): A. Kuyper
8 nov. 1920: -
Uitgever:
H.H. Kemink & Zoon, Utrecht
7 jan. 1854 (5, nr. 1): H. Höveker, Amsterdam
5 jan. 1856 (7, nr. 1): H. de Hoogh, Amsterdam
7 dec. 1877 (nr. 1): J.A. Wormser, Amsterdam
31 mei 1942 (nr. 3357): NV De Heraut, Amsterdam
Drukker:
H.H. Kemink & Zoon, Utrecht
7 jan. 1854 (5, nr. 1): Hoogkamer & Comp., Amsterdam
5 jan. 1856 (7, nr. 1): C.A. Spin & Zoon
15 mei 1857 (8, nr. 20): -
20 aug. 1869 (20, nr. 34): Nederlandsche Stoomdrukkerij A’dam
7 dec. 1877 (nr. 1): Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij, Amsterdam
7 jan. 1894 (nr. 837): Electrische drukkerij v.h. J.J. Arend en Zonen, Amsterdam
2 jan. 1898 (nr. 1045): Boek- en Covenantdrukkerij de Roever, Kröber en Bakels, Amsterdam
9 feb. 1913 (nr. 1829): (waarschijnlijk) NV dagblad en drukkerij De Standaard, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Utrecht
7 jan. 1854 (5, nr. 1): Amsterdam
Frequentie:
2x p/m
6 jan. 1852 (3, nr. 1): 1x p/w
5 jan. 1866 (17, nr. 1): 2x p/w
28 juni 1867 (18, nr. 26): 1 x p/w
6 juni 1871 (22, nr. 22b): dagelijks in verband met de Tweede Kamer-verkiezingen
19 juni 1871 (22, nr. 24): 1 x p/w;
Omvang:
I
1851 (2): II
1852 (3): III
1866 (17): IV
1867 (18): III
1872 (23): I
7 dec. 1877 (nr. 1): III
Formaat:
C
2 jan.1858 (9, nr. 1): D
31 jan. 1868 (19, nr. 5): E
Oplage:
2 feb. 1866 (17, nr. 5): 1000
Prijzen:
ƒ 2,50 p/j, losse nummers ƒ 0,10
2 nov. 1850 (1, nr. 2): ƒ 2,50 p/j, losse nummers ƒ 0,12
3 jan. 1852 (3, nr. 1): ƒ 4,00 p/j, losse nummers ƒ 0,12
7 jan. 1854 (5, nr. 1): losse nummers ƒ 0,10
2 jan. 1858 (9, nr. 1): ƒ 5,00 p/j
5 jan. 1866 (17, nr. 1): voor het dinsdag en vrijdag exemplaar: ƒ 6,00 p/j, voor het dinsdag nummer ƒ 3,00 p/j
12 juli 1867 (18, nr. 28): ƒ 6,00 p/j (de optie voor het dinsdag nummer is vervallen)
7 dec. 1877 (nr. 1): ƒ 3,80 p/j
1 jan. 1882 (nr. 210): ƒ 4,80 p/j, Ned. Indië ƒ 6,00 p/j
5 jan. 1919 (nr. 2137): ƒ 6,00 p/j, Ned.Indië ƒ 6,50 p/j, buitenland ƒ 8,00p/j, losse nummers ƒ 0,15
19 jan. 1941 (nr. 3286): ƒ 6,32 p/j, Ned. Indië ƒ 6,50 p/j, buitenland ƒ 8,00, losse nummers ƒ 0,15
Foto's:
-
7 dec. 1877 (nr. 1): ja
Tekeningen:
-
Redactie:
van de redactieleden wordt - niet in het colofon, maar in de tekst - vermeld wanneer ze met deze medewerking beginnen
de einddatum is in het algemeen onbekend
soms is het geven van een nauwkeurige aanduiding onmogelijk en is het tijdstip geschat
C. Schwartz (hoofdredacteur): 15 okt. 1850-16 sep. 1864 (1, nr. 1-15, nr. 38)
G. Barger (hoofdredacteur): 25 sep. 1864-10 nov. 1865 (15, nr. 39-16, nr. 45)
C. Schwartz (hoofdredacteur): 17 nov. 1865-2 sep. 1870 (16, nr. 46-21, nr. 35)
A. Kuyper (algemene leiding): 7 okt. 1870-6 jan. 1871 (21, nr. 40-22, nr. 1)
A. Kuyper (hoofdredacteur): 6 jan. 1871-7 nov. 1920 (22, nr. 1-nr. 2233)
W. Geesink: medio 1901-26 dec. 1920 (nr. 2240)
H.H. Kuyper: medio 1901-2 jan. 1921 (nr. 2241)
H.H. Kuyper (hoofdredacteur): 2 jan. 1921-28 jan. 1945? (nr. 2241-nr. 3490?)
K. Dijk: 2 jan. 1921-28 jan. 1945? (nr. 2241-nr. 3490?)
F.W. Grosheide: 2 jan. 1921-28 jan. 1945? (nr. 2241-nr. 3490?)
F.W. Grosheide (hoofdredacteur): 17 feb. 1924-21 sep. 1924 (nr. 2404-nr. 2435)
A. Kuyper Jr.: 2 jan. 1921-16 nov. 1941 (nr. 2241-nr. 3329)
J.C. de Moor: 2 jan. 1921-28 jan. 1945? (nr. 2241-nr. 3490?)
C. Lindeboom: 7 feb. 1926-30 jan. 1938 (nr. 2507-nr. 3132)
S. Doornbos: 24 apr. 1938-28 jan. 1945? (nr. 3144-nr. 3490?)
J. Thijs: ? - 4 jan. 1942 (?-nr. 3336)
N. Hommes: 4 jan. 1942-28 jan. 1945? (nr. 3336-nr. 3490?)
F.C. Meyster: 4 jan. 1942-28 jan. 1945? (nr. 3336-nr. 3490?)
B. Wielenga: 4 jan. 1942-28 jan. 1945? (nr. 3336-nr. 3490?)
G. Berkouwer: 9 jan. 1944-28 jan. 1945? (nr. 3435-nr. 3490?)
A.D.R. Polman: 9 jan. 1944-28 jan. 1945? (nr. 3435-nr. 3490?)
Medewerkers:
van de medewerkers wordt –niet in het colofon, maar in de tekst – vermeld wanneer ze met deze medewerking beginnen
de einddatum is in het algemeen onbekend: J.I. Doedes: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
N.H.de Graaf: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
D. Gildemeester: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
P.J. Laan: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
J.P. Hazebroek: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
Is. da Costa: 7 jan. 1854-mei 1860 (5, nr. 1-11, nr. 18†)
A. Capadose: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
H.J. Koenen: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
J. Esser: 17 nov. 1865
J.F. Schimsheimer: 7 jan. 1854 (5, nr. 1)
C. Schwartz: 2 okt. 1864-17 mrt. 1865 (15, nr. 40-16, nr,. 11)
A.H. de Hartog: 7 dec. 1877 (nr. 1)
F.L. Rutgers: 7 dec. 1877 (nr. 1)
Th. C.L. Wijnmalen: 7 dec. 1877 (nr. 1)
H. Pierson: 7 dec. 1877 (nr. 1)
W. van Oosterwijk Bruyn: 7 dec. 1877 (nr. 1)
A. Brummelkamp: 7 dec. 1877 (nr. 1)
J.H. Gispen: 7 dec. 1877 (nr. 1)
J.A. Gerth van Wijk: 7 dec. 1877 (nr. 1)
Ph. J. Hoedemaker: 7 dec. 1877 (nr. 1)
E. Gerdes: 7 dec. 1877-22 dec. 1880 (nr. 1-nr. 115)
I. Esser: 7 dec. 1877 (nr. 1 )
Ph. S. van Ronkel: 7 dec. 1877 (nr. 1)
E.E. Gewin: 13 jan. 1878 (nr. 6)
E. Barger: 13 jan. 1878 (nr. 6)
W.F.A. Winkel: 15 feb. 1880-27 dec. 1942 (nr. 114-nr. 3382)
A.J. Hoogenbirk: 5 jan. 1881-12 dec. 1920 (nr. 117-nr. 2238)
G. Ingwersen: 2 jan. 1921-29 okt. 1944 (nr. 2241-nr. 3477) (?)
W.F.A. Winckel: 15 feb. 1880-27 dec. 1942 (nr. 114-nr. 3382)
H. Kuyper-van Oordt: medio 1931-23 mrt. 1941 (-nr. 3295)
Speciale nummers:
15 okt. 1850 (1, nr. 1): proefnummer
15 feb. 1851 (2, nr. 4): bijlage over Israël 1 mrt. 1851 (2, nr. 5) bevat een verslag van de Vereeniging der vrienden Israels te Leyden
15 apr. 1851 (2, nr. 8): dubbel nummer
nummers van 15 juli 1851 en 1 aug. 1851 (2, nr. 14/15)zijn gecombineerd
2 sep. 1870 (21, nr. 35): In memoriam dr. C. Schwartz † 24 aug. 1870 te London
31 okt. 1880 (nr. 150): Opening van de Vrije Universiteit
25 jan. 1925 (nr. 2453): H.H. Kuyper t.g.v. 25 jaar hoogleraarschap aan de VU
26 okt. 1930 (nr. 2753): 50 jaar VU
14 okt. 1934 (nr. 2960): Herdenking van de Afscheiding (100 jaar)
31 okt. 1937 (nr. 3119): Abraham Kuyper, 1837-1937
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
VUA: 15 okt. 1850-22 mrt. 1872 (1, nr. 1-23, nr. 12)
ontbreekt: 30 okt. 1866 (17, nr. 43)
20 nov. 1866 (17, nr. 46)
1 feb. 1867 (18, nr. 5)
13 mrt. 1868 (19, nr. 11)
TUKOS en TUKBW: 7 dec. 1877-28 jan. 1945 (nr. 1-nr. 3490);
Achtergrond:
-
Literatuur:
W. de Greef, Carl A.F. Schwartz (1817-1870), Leiden, 1990
Vindplaats:
-