BNPP

Hervormd Den Haag Hervormd Den Haag (II)

Ondertitel:
aug/sept 1980* (nr. 94*): orgaan der Hervormde Gemeente
okt. 1989 (nr. 176): officieel orgaan van de Hervormde Gemeente ’s-Gravenhage
Categorie:
III/nieuwsblad
Verschenen:
nov. 1971*-heden = okt. 1992 (nr. 94*-nr. 203)
Eigenaar:
Hervormde Gemeente, ‛s-Gravenhage
Uitgever:
Boekencentrum NV, ‘s-Gravenhage
Drukker:
okt. 1989 (nr. 176): Korthuis BV, ‘s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
‛s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
later: 9x p/j
Omvang:
I
Formaat:
aug. 1980* (nr. 94*): C
okt. 1989 (nr. 176): D
Oplage:
aug/sept. 1980 (nr. 94): 28.000
okt. 1989: 18.000
Prijzen:
gratis
mei 1990 (nr. 182): Hervormd Den Haag wordt bezorgd samen met het kerkblad van de wijkgemeente
een los abonnement kost ƒ. 15.00 p/j
Foto's:
incidenteel
vanaf okt. 1989 (nr. 176) regelmatig
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
namen van redactieleden worden sporadisch vermeld, vanaf dec. 1986 wat vaker, vanaf okt. 1989 regelmatig: F. Bos: dec. 1986-dec. 1990 (nr. 151-nr. 187)
P. Brouwer de Koning (secretaris): aug/sep. 1980-aug/sept. 1989 (nr. 94-nr.175)
L.H. Ruitenberg: juni/juli 1983-dec 1986 (nr. 120-nr. 151)
K. Sekeris: juni/juli 1983-heden (nr. 120-nr. 203)
A.J. Wilzing (voorzitter): juni/juli 1983-heden (nr. 120-nr. 203)
H.M. van Montfoort: juni/juli 1983-dec 1989 (nr. 120-nr. 178)
J.J. Verdonk okt. 1984 -dec. 1990 (nr.131- nr. 187)
A. de Zeeuw: aug/sep. 1989-okt. 1991 (nr. 175-nr. 194)
A.L. Leewis (secretaris): aug/sept. 1988-heden (nr. 166-nr. 203)
J.H. Gerritsen jan/feb.1991-heden (nr. 188.-nr. 203)
J. Goossensen (eindredacteur): okt.1989-heden (nr. 175-nr. 203)
W.G. Smit: aug/sept. 1989-heden (nr. 175-nr. 203)
J.H. Gerritsen: jan/feb. 1991-heden (nr. 188-nr. 2030
K.J. Veldboom-Buteyn nov. 1991-heden (nr. 195-nr. 203)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
van een periodiek met de titel Hervormd Den Haag zijn slechts van de periodes 1961-1971 en 1980-1992 nummers gevonden
de eerste reeks heeft de kenmerken van een wekelijks kerkblad, de tweede van een kerkelijk nieuwsblad, dat maandelijks of nog minder frequent verschijnt
een en ander is aanleiding te onderscheiden in Hervormd Den Haag (I), 1961-1971 en Hervormd Den Haag (2), 1971-1992*
het is niet onwaarschijnlijk dat Hervormd Den Haag (I) als kerkblad werd voortgezet door het in Picarta vermelde Nieuws van de Hervormde Gemeente Den Haag (waarvan overigens geen nummers gevonden zijn) en dat Hervormd Den Haag (II) vanaf 1971 een kerkelijk opinie- of nieuwsblad was
Autopsie:
KB: aug/sept. 1980-okt. 1992 (nr. 94- nr. 203)
ontbreekt: aug/sept 1985 (nr. 139)
mei 1987 (nr. 155)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-