BNPP

Hervormd Gelders Nieuws

Ondertitel:
Uitgave van de Hervormde Jeugdraad Gelderland
Provinciale kerkvergadering
Categorie:
III/nieuws
Verschenen:
zd 1974-zd 1986
Eigenaar:
Hervormde Jeugdraad Gelderland
Nederlandse Hervormde Kerk
Provinciale kerkvergadering van Gelderland
Uitgever:
Hervormde Jeugdraad Gelderland
Ned.Herv.Kerk, Provinciale kerkvergadering van Gelderland
Prov.Diakonale Commissie
Prov. kerkvoogdij Commissie
1982, nr. 2: Hervormd Vrouwen Overleg, Evangelie en Industrie/Bedrijfsapostolaat, Commissie voor Missionaire toerusting
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Arnhem
Frequentie:
-
Omvang:
I
Formaat:
A
Oplage:
per kerkeraad 10 exx.
per diakonie 3 exx.
per kerkvoogdij 3 exx.
per predikant 1 ex.
per jeugdraad 3 exx.
per jeugdouderling 1 ex.
per jeugd-diaken 1 ex.
centr.kerkeraad, HVO-cie’s, jeugd-dienstcommissies, zondagsscholen 1 ex.
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. van Grootveld-Timmerman: zd 1974, nr. 1-zd 1977, nr. 2
C.v. Alderwegen: zd 1974, nr. 1-zd 1975, nr. 1
R. Giethoorn: zd 1974, nr. 1
R. Jacobs: zd 1974, nr. 1-zd 1982, nr. 2
C.J. de Jonge: zd 1974, nr. 1-zd 1982, nr. 2
J.O. Norel: zd 1974, nr. 1-zd 1980, nr. 2
C. Jacobs: zd 1980, nr. 1-zd 1983, nr. 1
D.J. Hulstin: zd 1982, nr. 2-zd 1983, nr. 1
B.G. Keizer: 1982, nr. 2-zd 1983, nr. 1
B.G. Ognee-Bosch: 1982, nr. 2-zd 1983, nr. 1
R.P.H.P. van de Schans: zd 1982, nr. 2-zd 1983, nr. 1
C.v. Alderwegen (eindredacteur): zd 1974, nr. 1-zd 1975, nr. 2
R. Jacobs (eindredacteur): zd 1974, nr. 1-?
B.G. Keizer (eindredacteur): zd 1980, nr. 1-zd 1982, nr. 2
vanaf 1982 nr. 2 wordt geen eindredacteur meer vermeld
Medewerkers:
C.T. Alders: zd 1974, nr. 1
E.R. van Pallandt: zd 1974, nr. 1
N.W.M.A. van Pernis-Berends: zd 1974, nr. 1
B.A.M. Starink: zd 1974, nr. 1
N. de Winkel: zd 1974, nr. 1
J. Zagema: zd 1974, nr. 1
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
wo Handreiking
wo Lopend vuurtje
va Hervormd Gelderland
Autopsie:
RUU: zd 1974, nr. 1
zd 1975, nr. 1,2,3
zd 1976, nr. 1,2,3
zd 1977, nr. 1,2
zd 1978, nr. 1
zd 1979, nr. 1
zd 1980, nr. 1,2
zd 1982, nr. 2, zd 1983, nr. 1
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-