BNPP

J. en E. kernblad

Ondertitel:
nov. 1963 (13, nr. 11): informatie-orgaan van de landelijke werkgemeenschap ‘Jeugd en Evangelie’
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
okt. 1951-dec. 1963 (1, nr. 1-13, nr. 12)
Eigenaar:
Jeugd en Evangelie
Uitgever:
Jeugd en Evangelie, Apeldoorn
Drukker:
mrt. 1955 (5, nr. 3): stencilinrichting L. Kaper, Apeldoorn
okt. 1959 (9, nr. 9): L. Kaper, Apeldoorn
okt. 1960 (10, nr. 10): -
Plaats van Uitgave:
Apeldoorn
Frequentie:
1x p/m, juli en augustus niet verschenen
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
feb. 1955 (5, nr. 2): 400
okt. 1955 (5, nr. 8): ca. 500
Prijzen:
feb. 1955 (5, nr. 2): ƒ1,50 p/j
jan. 1959* (9, nr. 1*): ƒ3,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
G. van Loenen: sep. 1952*-feb. 1956 (2, nr. 10*-6, nr. 2)
M. van Wijk: sep. 1952*-jan. 1954 (2, nr. 10*-4, nr. 1)
A. Steenhuis: feb. 1954-feb. 1956* (4, nr. 2-6, nr. 2*)
K. Ridder: mei 1955-okt. 1959 (5, nr. 5-9, nr. 7)
N. Koen: okt. 1959 (9, nr. 7)
G. v.d. Veere: okt. 1959-sep. 1961 (9, nr. 7-11, nr. 9)
S. Baarda: dec. 1959-dec. 1963 (9, nr. 9-13, nr. 12)
H. Kingma: dec. 1959-feb. 1960 (9, nr. 9-10, nr. 2)
B. Krijger: dec. 1959-sep. 1962 (9, nr. 9-12, nr. 9)
N. v.d. Veere: dec. 1959-sep. 1961 (9, nr. 7-11, nr. 9)
J. Boogaards: apr. 1960-apr. 1960 (10, nr. 4-10, nr. 9)
H. Molenaar-Kingma: apr. 1960-mrt. 1962 (10, nr. 4-12, nr. 3)
A. Reitsma: sep. 1960-dec. 1963 (10, nr. 9-13, nr. 12)
G. Nauta: okt. 1960-feb. 1963 (10, nr. 10-13, nr. 2)
D. Hamoen: mei/juni 1961-juli/aug. 1962 (11, nr. 5/6-12, nr. 7/8)
J. v. Eyle: okt. 1961-apr. 1962 (11, nr. 10-12, nr. 4)
F. Helderman: mei/juni 1962-dec. 1963 (12, nr. 5/6-13, nr. 12)
J. Plantinga: mei/juni 1962-dec. 1963 (12, nr. 5/6-13, nr. 12)
A. Keuning: okt. 1962-dec. 1963 (12, nr. 10-13, nr. 12)
H. de Koe: okt. 1962-dec. 1963 (12, nr. 10-13, nr. 12)
R. v.d. Bont: mrt. 1963-dec. 1963 (13, nr. 3-13, nr. 12)
E. Pruim: mrt. 1963-dec. 1963 (13, nr. 3-13, nr. 12)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
dec. 1963 oi Sjaloom, blad van Oekumenische beweging tezamen met Plein (RK) en Vergaard uit alle streken (Hervormd gezinsblad)
Autopsie:
HDC: sep. 1952-dec. 1963 (2, nr. 10-13, nr. 12)
ontbreekt: okt.-nov. 1952 (2, nr. 11-13)
jan.-dec. 1953 (3, nrs. 1-8)
jan. 1955 (5, nr. 1)
mrt.-dec. 1956 (6, nrs. 2-10)
jaar 1957, 1958
jan.-sep. 1959 (9, nr. 1-6), ontbreekt: mrt. 1961 (11, nr. 3), jan. 1963 (13, nr. 1)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-