BNPP

JADA

Ondertitel:
tijdschrift voor bijbelstudie waarin opgenomen Bijbels Denken
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
1986-juni 1994 (1, nr. 1-9, nr. 3)
Eigenaar:
Stichting Lamplicht, Zoetermeer
Uitgever:
JADA, Zwolle
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Zwolle
Frequentie:
6x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ28,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
in mei 1989 opgenomen: Bijbels denken, studieblad ter begeleiding bij het lezen van de Heilige Schrift
JADA heeft geen colofon zodat de namen en zittingstijden van de redactieleden ontbreken
va Bijbels denken, een blad ten dienste van bijbelstudie en evangelisatie
Autopsie:
HDC: mei 1989-nov./dec. 1992 (4, nr. 3-7, nr. 5)
particuliere verzameling: mei/juni 1989-nov./dec. 1989 (afl. 3-afl. 6)
jan./feb. 1990-nov./dec. 1990 (nr. 1-nr. 6)
jan./feb. 1991-nov./dec. 1992 (6, nr. 1-7, nr. 5)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Evangelical
Literatuur:
-
Vindplaats:
-