BNPP

Jong leven

Ondertitel:
orgaan van den Geref. Jeugdraad ’s-Gravenhage-Scheveningen
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1920-1940*
Eigenaar:
Gereformeerde Jeugdraad ’s-Gravenhage-Scheveningen
Uitgever:
M.C. Kersten, ’s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
’s-Gravenhage
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
II
jan. 1940 (20, nr. 1): I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
1925 (5): ƒ1,50 p/j, losse nummers ƒ0,15
1 juli 1929 (9, nr. 7): ƒ3,00 p/j
1 dec. 1936 (16, nr. 12): ƒ3,00 p/j, voor leden van aangesloten verenigingen ƒ0,06 per nummer
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
K. Dijk (hoofdredacteur): 1 jan. 1925*-dec. 1940* (5, nr. 1*-20, nr. 8*)
J. van Kuyk: 1 jan. 1925* (5, nr. 1*)
N. Laarman: 1 jan. 1925*-1 juni 1928 (5, nr. 1*-8, nr. 6)
T. Hartsuiker: 1 mei 1926- dec. 1940* (6, nr. 5-20, nr. 8*)
D. Renger: 1 juni 1927-1 okt. 1927 (7, nr. 1-7, nr. 10)
P.A. de Rover: 1 jan. 1928-1 dec. 1929 (8, nr. 1-9, nr. 12)
M. Diepersloot: 1 nov. 1928- dec. 1940* (8, nr. 11-20, nr. 8*)
M. Boon: 1 jan. 1929-1 mei 1934 (9, nr. 1-14, nr. 5)
T. Vrolijk: 1 jan. 1929-1 mei 1931 (9, nr. 1-11, nr. 5)
G.H. Dekker: 1 jan. 1930-1 apr. 1932 (10, nr. 1-12, nr. 4)
M. Geldermans: 1 nov. 1931- dec. 1940* (11, nr. 11-20, nr. 8*)
Y. Wierda: 1 okt. 1932-okt. 1937 (12, nr. 10-17, nr. 10)
J. Praagman: feb. 1938-mei 1939 (18, nr. 2-19, nr. 5)
J.G. Feenstra (hoofdredacteur): feb. 1938- dec. 1940* (18, nr. 2-20, nr. 8*)
P. van Nes (hoofdredacteur): feb. 1938- dec. 1940* (18, nr. 2-20, nr. 8*)
W.F. de Niet: juni 1939-dec. 1940* (19, nr. 6-20, nr. 8*)
Medewerkers:
S.O. Los: 1 dec. 1928-1 apr. 1931 (8, nr. 12-11, nr. 4)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk niet verder verschenen
Autopsie:
HDC: 1 jan. 1925 (5, nr. 1)
1 jan. 1926-dec. 1940 (6, nr. 1-20, nr. 8)
ontbreekt: 10, nr. 2
15, nr. 11, 12
17, nr. 11
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-